Marián Michalec bol odsúdený

2423

Bývalý primátor Púchova Marián Michalec bol na konci septembra 2018 odsúdený Okresným súdom v Čadci za šoférovanie pod vplyvom alkoholu.

Voči Mariánovi Michalcovi bolo ešte v júni 2018 vznesené Okresnou prokuratúrou v Čadci obvinenie za trestný čin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods.1 Trestného zákona, pretože bol dňa 19. mája 2018 hliadkou Obvodného oddelenia Policajného zboru v Čadci zastavený a vyzvaný na vykonanie dychovej skúšky, ktorej sa dobrovoľne podrobil. Policajti Mariánovi Michalcovi dychu namerali 0,50 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,04 promile.

Trestný rozkaz pre bývalého primátora

Dňa 5.10.2018 hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Mgr. Lenka Belavá našej redakcii poslala nasledovnú odpoveď na otázku, či už súd v Čadci rozhodol v prípade bývalého primátora Mariána Michalca:
Potvrdzujem, že obvinenému bol trestným rozkazom uložený peňažný trest vo výške 1.000,- € a pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený bol uložený náhradný trest odňatia slobody vo výmere jeden mesiac. Súčasne bol uložený aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu jeden rok. Trestný rozkaz zatiaľ nie je právoplatný.“

Podľa platného zákona môže samosudca bez prejednania veci na hlavnom pojednávaní vydať trestný rozkaz, ak je skutkový stav spoľahlivo preukázaný vykonanými dôkazmi. Trestný rozkaz má povahu odsudzujúceho rozsudku. Účinky spojené s vyhlásením rozsudku nastávajú doručením trestného rozkazu obvinenému. Znamená to, že súd v prvej inštancii rozhodol, že Marián Michalec spáchal trestný čin. Trestný rozkaz zatiaľ nie je právoplatný, pretože odsúdený má právo sa v stanovenej lehote voči rozhodnutiu súdu odvolať.

Môže Marián Michalec kandidovať za primátora?

Prekážkou práva byť volený za primátora mesta je právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené. Možnosť trestne stíhaných osôb kandidovať vo voľbách má v slovenskom právnom poriadku oporu v jednom zo základných princípov trestného konania, ktorým je prezumpcia neviny. Znamená to, že dokiaľ právoplatným odsudzujúcim rozsudkom súdu nie je vyslovená vina, nemožno na toho, proti komu sa vedie trestné stíhanie, hľadieť ako by bol vinný. Každý občan, pokiaľ nie je právoplatne odsúdený, sa pokladá za nevinného. To znamená, že i na kandidujúceho na primátora treba hľadieť ako na nevinného, pokiaľ nebol právoplatne odsúdený za skutok, pre ktorý je trestne stíhaný.

Bývalý primátor Marián Michalec sa pravdepodobne voči rozhodnutiu súdu odvolá a bude kandidovať na funkciu primátora mesta. Nasvedčuje tomu aj jeho rozhodnutie zo dňa 4.10.2018, kedy si tri mesiace po začatí volebnej kampane konečne zriadil svoj transparentný volebný účet. Na oficiálnu predvolebnú kampaň (ktorú de facto robí už štvrtý rok) si zatiaľ na transparentný volebný účet prichystal 10.000 eur.