Aktuálne spod Lachovca

364

Krížom krážom – výstižne nazvala celomestský problém ľudovej tvorivosti pri „vytyčovaní a realizácii“ chodníkov cez mestské trávniky v niektorom z minulých čísiel Púchovských novín poslankyňa I. Kováčiková. Pri bytových domoch Za cintorínom to už znalci Pytagorovej vety smerujúci do a z NsP Zdravie dotiahli k vyššiemu levelu, keď rozrastajúci sa ihličnan znemožnil priamy smer po prepone, obišli ho veľkým oblúkom a vytvorili tak zrejme v celom meste jediný unikátny „dvojprúdový“ chodník v trávniku smerujúci od garáži oproti domu č.1258 medzi domami č.1254 a č.1280. Trávnik sa pritom dá elegantne a aj za dažďa obísť „po suchu“ po miestnych asfaltových komunikáciách – len samozrejme treba urobiť o 20 až 30 krokov viac.

Koncom minulého roka som informoval obyvateľov miestnej časti Pod Lachovcom, že „historická“ pamiatka z ulice J. Kráľa zmizne a nahradí ju moderná stavba nového rodinného domu – podobného aký vyrástol o pár desiatok metrov ďalej. Väčšinu obyvateľov to potešilo a tak ma v týchto dňoch oslovili s otázkou, čo sa deje, keď objekt stále stojí? Nuž vtedy optimisticky naladený nový majiteľ s pripravenou projektovou dokumentáciou a žiadosťou o stavebné povolenie ešte netušil, akú má budúcu susedu. A tak na základe jej námietok a opakovaných odvolávaní už absolvoval konania na MsÚ, na okresnom úrade, aj na TSK a čas pri súčasnom systéme byrokracie a 1-2 mesačných úradných lehotách neúprosne beží. A to je aj odpoveď pre tých, čo sa pýtajú, prečo ešte táto chátrajúca stavebná „pamiatka“ z minulého storočia na ulici J. Kráľa stále stojí.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ a predseda VMČ Pod Lachovcom