Maškarný ples organizácie zdravotne postihnutých

490

V piatok 14. februára 2020 sa v Dome kultúry Streženice konalo stretnutie členov a priateľov Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Púchov. Predseda organizácie Ján Petro v úvode akcie privítal čestných hostí – púchovskú poslankyňu Irenu Kováčikovú a prednostu MsÚ Ilava Petra Reginu, ktorí vystúpili s krátkymi pozdravnými príhovormi. Nasledovala prehliadka fašiangových masiek, pohostenie a tradičná tanečná zábava.

Slavomír Flimmel