Zmeny v Púchovskej televízii od 1.3.2020

639

V závere roka 2019 poslanci mestského zastupiteľstva uznesením schválili ušetrenie finančných prostriedkov za vysielanie Púchovského magazínu formou transformácie vysielania prostredníctvom regionálnej televízie Považie. Aké zmeny nastanú sme sa spýtali riaditeľa televízie Považie Petra Galoviča.

Počas viacerých rokovaní s vedením mesta, ako aj niektorými poslancami vznikala otázka, akým smerom sa má vysielanie uberať. Prevádzkovať samostatný kanál PúTV, ktorý dookola vysielal prevažne textovú časť je v dnešnej dobe internetu a sociálnych sietí neperspektívne a zastaralé. Nakoľko okrem textových informácií sa vysielal iba Púchovský magazín, prišlo sa k záveru, že bude efektívnejšie vysielať Púchovský magazín v regionálnej televízií Považie, ktorá má podstatne širšie pokrytie, bohatšiu programovú štruktúru a tiež modernejšie vysielacie technológie.

Čo teda čaká divákov po 1.3.2020?

Zmena by mala byť samozrejme k lepšiemu. Diváci nebudú musieť nič prelaďovať ani vyhľadávať nový televízny kanál. Aktuálne vysiela PúTV prostredníctvom operátora SWAN, združenia majiteľov TKR Púchov, terestriálnym DVB-T vysielačom a v obmedzenej kvalite Magio TV. U všetkých týchto prevádzkovateľov retransmisie sa na aktuálnom televíznom kanáli PúTV začne od 1.3. 2020 vysielať televízia Považie.

Kedy budú môcť Púchovčania sledovať Púchovský magazín, na ktorý sú zvyknutí?

Púchovský magazín sa bude vysielať 4x denne v mierne pozmenených vysielacích časoch. Konkrétne o 7:25, 13:25, 17:25 a 21:25 hod. Premiéra bude vždy v piatok o 21:25 hod. Výhodou bude, že jednotlivé príspevky z Púchovského magazínu si budú môcť diváci pozrieť aj na internetovej stránke www.tvpovazie.sk v sekcii ARCHIV a zložke Púchovský magazín. Nebude tam už zverejňovaný celý magazín, ale jednotlivé príspevky, čo zjednoduší vyhľadávanie.

Čo bude s textovou časťou vysielania PúTV?

Ako som už spomínal vyššie, vysielanie infotextu v pôvodnej podobe je už zastaralé. Televízia Považie dlhodobo vysiela oznamy a kultúrne pozvánky v modernom grafickom formáte vždy zhruba 5 minút pred každou párnou hodinou. V tomto grafickom bloku je priestor aj pre občiansku a podnikateľskú inzerciu, a tiež spoločenské oznamy. Momentálne rokujeme s Púchovskou kultúrou o možnostiach preberania inzercie a oznamov na doterajšom mieste.

V úvode ste spomínali, že televízia Považie má širšie pokrytie. Skúste byť podrobnejší.

Áno, cieľom televízie Považie je nie len vysielať, ale aj byť čo najbližšie k divákovi. Vysielať iba cez klasické káblovky je dnes už nepostačujúce. Okrem vyššie spomenutých prevádzkovateľov retransmisie, v ktorých samozrejme televízia Považie má aj svoj vlastný kanál, nás môžete naladiť aj v ďalších. Vysielame napríklad cez internetovú platformu ANTIK TV, ktorá je dostupná všade, kde je internet. Je možné tiež použiť aplikáciu Antik TV GO a sledovať plnohodnotnú televíziu aj na mobilných zariadeniach a počítačoch. Rovnako vysielame cez najväčšieho mobilného operátora Orange TV. Pre divákov, ktorí nemajú káblovku, internet a ani DVB-T signál, ponúkame možnosť sledovania televízie Považie prostredníctvom satelitu Hispasat 30W. Ten pokrýva svojím signálom celú Európu, takže Púchovský magazín si od 1.3.2020 môžete pozrieť naozaj všade, kľudne aj na dovolenke pri mori. 😊

Na záver, kde sa na Vás môžu diváci obrátiť so svojimi otázkami a námetmi?

Kontaktovať nás môžete telefonicky na sekretariáte televízie Považie v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na telefónnom čísle 042–4261787, 4261788, prípadne emailom na adrese tvpovazie@tvpovazie.sk. S našimi divákmi komunikujeme aj prostredníctvom facebookovej stránky facebook.com/tvpovazie. Najaktuálnejšie informácie môžu diváci samozrejme nájsť aj na našej oficiálnej stránke www.tvpovazie.sk.

-sf-