Medzinárodný deň nevidiacich s bohatým literárnym programom

76

V spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich, ktorý sme si pripomenuli počas uplynulej nedele, bol v mestskej knižnici pripravený špeciálny program pre členov Denného centra seniorov a zrakovo postihnutých mesta Púchov. Najskôr sme odštartovali literárnou besedou so spisovateľkou a pedagogičkou Milkou Šipulovou- Marušíkovou. Diskutovali sme o jej šiestich vydaných autobiografických knihách, o jej zaujímavom živote a spomienkach. V druhej časti besedy, sme v krátkej charakteristike predstavili všetky činnosti a služby Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hebendu v Levoči, ktorá na besedu v rámci spolupráce, poskytla knihy v Braillovom písme, Braillovu abecedu, audio-knihy, zvukové nahrávky a rôzne periodiká venované zrakovo postihnutým čitateľom. Na besede boli k dispozícii aj prihlášky, vďaka ktorým sa mohli záujemcovia zaregistrovať a stať sa bezplatne členmi tejto unikátnej slovenskej knižnice. Po registrácii a predstavení knižnice spolu so všetkými službami, ktoré ponúka ľuďom so zrakovým postihnutím, sme si vypočuli audio ukážku z knihy Eleny Čepčekovej, Monikine cesty. „Som rada, že sa konečne podarilo, práve v týchto ťažkých časoch, zorganizovať pre zrakovo postihnutých túto zaujímavú vec. Verím, že sme viacerých potešili, a že mnohí využijú túto možnosť a cez knižnicu sa zaregistrujú, nielen ľudia so zrakovým postihnutím, ale aj seniori, ktorí majú problém so zrakom a čítaním. Verím, že naša spolupráca bude v tomto smere pokračovať“, dodáva Emília Luhová, vedúca Denného centra seniorov mesta Púchov.

Mestská knižnica V. Roya