Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

77

Zvýšiť povedomie o škodlivosti konzumácie počas tehotenstva je hlavný cieľ Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme, ktorý pripadá na 9. septembra.

Vlani edukovali pracovníci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike približne 3.500 záujemcov o témach súvisiacich s užívaním alkoholu – o vplyve jeho konzumácie na organizmus ženy, osobitne v tehotenstve, o fetálnom alkoholovom syndróme a ďalších. Edukačná kampaň odborníkov z regionálnych úradov verejného zdravotníctva od 9.9. 2019 do 9.10. 2019 sa zameria predovšetkým na dievčatá a ženy vo veku 15 – 35 rokov.

Prečo pijú ženy alkohol počas tehotenstva?

– netušia, že sú tehotné, veľa tehotenstiev je neplánovaných, väčšina žien však po zistení, že čakajú dieťa, alkohol prestane piť
– nevedia o rozsahu poškodení, ktoré môže spôsobiť alkohol plodu, alebo riziká podceňujú, pretože poznajú ženy, ktoré v tehotenstve pili a majú zdravé deti
– užívanie alkoholu je v ich sociálnej skupine normou a jeho odmietanie môže byť obťažné
– pitím sa snažia zvládnuť náročné životné situácie – násilie, depresívne stavy, zlú existenčnú situáciu

Je dobré vedieť že:

– neexistuje bezpečný čas, typ a ani množstvo alkoholu, ktoré by mohla žena vypiť počas tehotenstva
– pitie alkoholu v tehotenstve môže viesť k poškodeniu dieťaťa, čím viac pijete, tým je riziko vyššie

Čo je fetálny alkoholový syndróm?

Nadmerné pitie alkoholu počas tehotenstva môže viesť k spontánnemu potratu alebo spôsobiť množstvo zdravotných ťažkostí známych ako poruchy fetálneho alkoholového spektra. Najzávažnejší je fetálny alkoholový syndróm (FAS). Ľudia s FAS mávajú abnormálne črty tváre, problémy s rastom a centrálnym nervovým systémom. Môžu mať problémy s učením, pamäťou, pozornosťou, komunikáciou, zrakom alebo sluchom alebo kombináciu týchto problémov.

ÚVZ SR, foto: pixabay.com