Mesiac úcty k starším oslávila aj púchovská JDS

309

V piatok 26. októbra popoludní sa stretli členovia Základnej organizácie Jednoty Dôchodcov Slovenska (JDS) Púchov, aby oslávili Mesiac úcty k starším.

Predsedkyňa základnej organizácie Anna Gajdošíková v úvodnom prejave uviedla:

„Tento mesiac sa nesie v znamení úcty k starším. V každej z našich desiatich ZO JDS sa koná slávnostný aktív a keď je človek zapojený v organizáciách ako je Liga proti reumatizmu, v ZŤP, v klube seniorov denného centra, v turistickom oddieli a čo ja viem ešte, tak má zrazu pocit, že na nič nemá čas. Ale to je všetko v poriadku. Toto všetko patrí k plnohodnotnému životu. Tak sa tešíme z toho, čo nám ponúka a čo my môžeme z neho prežiť. Staroba neznamená koniec životnej aktivity. Tak ako príroda je pôvabná v každom ročnom období, aj človek v jeseni života rozdáva krásu, srdce má otvorené pre všetkých – a srdce nemá vrásky. Buďme k sebe navzájom úctiví a dobrí, a tak sa aj naše okolie k nám bude správať s úctou. Nielen my seniori si ju zaslúžime.“

Po krátkom kultúrnom programe nasledovalo pohostenie a tanečná zábava.