Krajskí poslanci prijali v rodisku M. R. Štefánika Deklaráciu k 100. výročiu vzniku ČSR

187

Pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej spoločnej republiky Čechov a Slovákov vycestoval krajský parlament do rodnej obce Milana Rastislava Štefánika. Výjazdové rokovanie Zastupiteľstva TSK v obci Košariská (okres Myjava) sa uskutočnilo 26. októbra 2018.

Na v poradí XI. schôdzi Zastupiteľstva TSK sa skloňovali predovšetkým slová ako bratstvo, demokratická spoločnosť či spoločná republika. Medzi najčastejšie spomínanými menami dominovalo to Štefánikovo – meno generála, ktorý nezmazateľne ovplyvnil život a smerovanie Slovákov. „V roku storočnice zrodu samostatného štátu Slovákov a Čechov sa my, poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja, hlásime k demokratickým ideám, ktoré sprevádzali formovanie tohto štátoprávneho zväzku,“ píše sa v deklarácii, za ktorej prijatie poslanci krajského parlamentu na svojom výjazdovom rokovaní slávnostného rázu jednomyseľne hlasovali. „Aktuálnosť ideí tvorcov novej republiky – štátu dvoch svojprávnych národov, medzi ktorými dôležitú úlohu zohral generál Milan Rastislav Štefánik, rodák z Košarísk, zotrváva aj po storočí. Ich zodpovednosť za budúcnosť slovenského národa sme prevzali aj my, poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja a vedomí si povinnosti  usilujeme o cieľavedomé napĺňanie v zmysle všeobecného pokroku človečenstva a napredovania demokratickej spoločnosti,“ pokračuje text ďalej.

Miesto výjazdového rokovania na myjavských kopaniciach bolo zvolené symbolicky, a to nielen s ohľadom na rodisko generála Štefánika, ale aj vzhľadom na prvé rokovanie Slovenskej národnej rady, ktoré sa pod vedením Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu uskutočnilo práve na Myjave. Slovenská národná rada už vtedy vyzývala slovenský ľud na celonárodné povstanie. „Naši predkovia bojovali za to, čo je pre nás dnes samozrejmosťou, no pre nich to bol veľmi ťažko nadobudnuteľný cieľ. Bojovali za to, čo nám s hrdosťou odovzdali, aby sme srdcom rozvíjali a zveľaďovali, a rozumom a telom chránili – vlastný štát. Československo, spoločný štát Čechov a Slovákov, položilo pevný a oporný základ pre modernú identitu a ďalší rozvoj Slovenska a Slovákov. Spoločná republika pôsobila ako štít pred nedemokratickým uhorským režimom, pred silnou maďarizáciou a násilným utláčaním. Hoci dnes už Čechov a Slovákov nespája spoločný národ, pôsobíme bok po boku ako priatelia a bratia. Naďalej sme ostali súdržným a svetovo raritným spoločenstvom, ktoré vystúpilo zo spoločného zväzku bez naštrbenia vzájomných vzťahov,“ uviedol vo svojom príhovore počas slávnostného rokovania predseda TSK Jaroslav Baška. „Som rád, že TSK aj týmto vytvára podmienky na to, aby krajská samospráva nebola iba o investíciách a hmotných statkoch, ale aj o duchovnom bohatstve, aby sme aj my svojou troškou prispeli k formovaniu vlastenectva a patriotizmu ako kľúčovej hodnoty každého Slováka,“ pripomenul podpredseda TSK Jozef Božik, ktorý je zároveň predsedom Spoločnosti M. R. Štefánika.

Prijatím deklarácie si Zastupiteľstvo TSK pripomenulo unikátny odkaz národných dejín dvoch európskych štátov s cieľom preniesť ho do každodenného myslenia a konania obyvateľov kraja. Odkaz, ktorému pred storočím zasvätili svoj život nielen Milan Rastislav Štefánik, ale aj ďalší rodáci, ktorých mená hýbu životmi slovenského národa dodnes: Ľudovít Štúr či Jozef Miloslav Hurban. Výjazdové rokovanie poslanci symbolicky zakončili slávnostným aktom položenia venca k pamätnej tabuli Múzea M. R. Štefánika a prehliadkou Múzea – rodného domu M. R. Štefánika. „My ako občania Košarísk sme na M. R. Štefánika hrdí, je pre nás vzorom. Jeho život svedčí o tom, že bol pokorný, skromný a vytrvalo kráčal za svojím cieľom. Tento cieľ mal pritom určený nie pre seba, ale pre nás všetkých. Myslím, že na toto by sme mali pamätať stále,“ zhrnula na záver starostka obce Košariská a zároveň poslankyňa Zastupiteľstva TSK Anna Abramovičová.

Zdroj: TSK