Mesiac úcty k starším v Dolných Kočkovciach

263

„Ak by to bolo v mojej moci, október ako Mesiac úcty k starším by som premenoval na Mesiac životnej múdrosti, lebo tá sa získava len rokmi tvrdej práce a skúsenosťami.“

Týmito slovami som sa 17. októbra prihovoril seniorom obce Dolné Kočkovce na posedení pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Malý darček, občerstvenie, vínko potešilo seniorov v naplnenej spoločenskej miestnosti nášho kultúrneho domu. Kočkovské babičky zanôtili rezké piesne a do nálady im zahrali speváci z hudobnej skupiny Kompromis z Lednice. V mene svojom a poslancov obecného zastupiteľstva som im poprial, pevné zdravie a aby ich jeseň života bola pokojná a slnečná. Prajem všetkým seniorom pevné zdravie a šťastie v kruhu svojich najbližších.

Bc. Peter Regina, starosta obce Dolné Kočkovce