Mesiac úcty k starším v MŠ Požiarna 1292

340

Poslaním predškolského zariadenia je výchova a vzdelávanie detí v útlom veku a vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je aj úcta k starším rodičom. Mnohí z nich sa dennodenne podieľajú pri výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahrádzajú rodičov či kamarátov. Deti najlepšie vedia oceniť ich lásku, pohladenie i účasť pri spoločných hrách. Preto sme sa aj my na našej MŠ – Elokované pracovisko, Komenského 50, ako súčasť Materskej školy Požiarna1292/5, rozhodli pozvať starých rodičov, aby si dopriali pár nezabudnuteľných okamžikov v prítomností svojich najmilších – vnúčatiek. Na znak vďaky a úcty sme pre nich pripravili kultúrny program plný piesní, básni a tanca za všetko krásne a dobré, čo pre svoje vnúčatá urobili a v budúcnosti ešte urobia. Deti svojím babkám a dedkom s láskou vyrobili pekné darčeky. Šikovné babičky napiekli koláče na ktorých sme sa spoločne pohostili, vypili si kávu, čaj, zaspomínali si na svoje detské časy a na záver sa starí rodičia so svojimi vnúčatami aj pohrali. Myslíme si, že starí rodičia strávili s nami pekné popoludnie a veríme, že o rok sa takto stretneme znova.

A. Šibíková, Ľ. Florišová, učiteľky MŠ