Mesto udelilo štipendium 29 púchovským študentom

217

Mesto Púchov podporuje vzdelávanie študentov v zmysle Zásad o podmienkach poskytovania mestského štipendia. V minulom roku udelila púchovská radnica mestské štipendium v celkovej hodnote 5.000 eur pre 25 študentov, ktoré im pomohlo čiastočne pokryť náklady spojené so štúdiom, ubytovaním a stravou a taktiež náklady na učebné pomôcky. Tento rok bol počet žiadostí 30, z čoho jedna žiadosť nevyhovela podmienkam. Vyzbieraná čiastka určená na mestské štipendium v celkovej hodnote 5.886 eur sa rozdelila 29 študentom. Vzhľadom na pandemickú situáciu si štipendium prišlo osobne prevziať od primátorky mesta 10 študentov.

Ďakujeme sponzorom mestského štipendia, ktorými tento rok boli:

Československá obchodná banka, a.s., S.I.PARTNERS, s.r.o., MISTA Plus, s.r.o., Rubicon Puchov, a.s., SESTAV, s.r.o., ARBORION s.r.o., Dinostav, s.r.o., Záhradníctvo ROSINA, Veríme v Zábavu, s.r.o., TRNÍK SLUŽBY, s.r.o., CLEANEX  Milan Gana, Zuzana Brindzová, Cyril Crkoň, Daniela Gabrišová, Katarína  Heneková, Marta Kavecká, Michal Kočner, Angela Lazorová, Tibor Luhový, Ivana Mikušcová, Štefan Ondrička, Ján Riško a Daniel Žilovec.

Foto: Slavomír Flimmel