Ocenenie najúspešnejších stredoškolských študentov

60

Pri príležitosti 17. novembra – Dňa študentov primátorka mesta ocenila 22 najúspešnejších študentov púchovských stredných škôl, ZUŠ a CVČ Včielka.

Najúspešnejší študenti mesta Púchov za školský rok 2020/2021:

Gymnázium Púchov

Marián Harnádek

Boris Janík

Samuel Tarabus

Dominik Černuch

Kristián Rúček

Nina Melicherová

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Kristína Bartošová

Veronika Jurišicová

Martina Maková

Natália Žiačiková

Ema Juríčková

Spojená škola

Tomáš Janíček

Dominika Gašparová

Tomáš Mikoláš

Jana Miková

Veronika Siváková

Centrum voľného času

Nina Klobučníková

Adam Gerschdorf

Adela Pechová

Zuzana Kolesányiová

Jessica Drgová

Základná umelecká škola

Mária Anna Špačková

Foto: Slavomír Flimmel