Mestská polícia hlási

160

Pes pánovi „zarába“

Hliadka mestskej polície zistila priestupok – voľný pohyb psa na Spojovej ulici. Psa väčšieho vzrastu odchytili, nemal žiadne poranenia. Mestskí policajti zistili majiteľa, ktorý prišiel na miesto odchytu. Hliadka ho potrestala 20-eurovou pokutou. Po jej zaplatení pes majiteľovi opäť ušiel.

Nemali kľúče…

Hliadka mestskej polície preverovala oznámenie, podľa ktorého z bytovky na Ulici F. Urbánka tečie voda. Na miesto prišiel aj majiteľ bytovky, ktorý však od nej nemal kľúče. Na miesto prišiel aj jeho syn, ktorý však nemal kľúče od bytu, z ktorého vytekala voda. Následne odstavili od prívodu vody celú bytovku. Nájomníka bytu zastihli telefonicky, bol na dovolenke na Liptove. Informoval však, že sa pokúsi čo najskôr vrátiť, na miesto prišiel o 22.00 hodine.

Váľanie po chodníku ho stálo 30 eur

Hliadka mestskej polície zasahovala na základe telefonického oznámenia na Mládežníckej ulici, kde sa v stave evidentne pod vplyvom alkoholu váľal po chodníku pred základnou školou neznámy muž. Mestskí policajti ho predviedli na oddelenie mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Muž mal poranené oko, ktoré si však zranil už v minulosti. Priestupok proti verejnému poriadku vyriešili mestskí policajti uložením blokovej pokuty vo výške 30 eur.

Mnoho kriku pre nič…

Večer krátko po 20.00 hodine zatelefonoval na oddelenie mestskej polície muž s tým, že za bankou je za kontajnerom na šatstvo neporiadok a porozhadzované veci tam rozoberajú bezdomovci. Muž bol počas telefonátu arogantný a nedal si od mestských policajtov nič vysvetliť. Hliadku neustále prerušoval s tým, že mestskí policajti to majú do rána upratať. Následne mu bolo vysvetlené, že bude o jeho oznámení spísaný záznam a vyhotovená fotodokumentácia a následne v pracovný deň vyrozumené PTSM PU. Vysvetlenie hliadky ho nezaujímalo, stále si trval na svojom, aby hliadka zabezpečila okamžité odstránenie odpadu a položil telefón. Hliadka po príchode na miesto zistila, že ide o dve škatule použitého odevného textilu, ktoré sa pravdepodobne nezmestili do kontajnera na textil, preto ich občania položili za kontajner. Hliadka mestskej polície nezistila žiadne protiprávne konanie.

Zdroj: MsP Púchov.