Polícia informuje

214

Vandalizmus na Ul. 1. mája

Mestská polícia preverila telefonické oznámenie, že na stĺpe verejného osvetlenia pri kríži na Ul. 1. mája sú obnažené drôty. Na mieste zistila, že na stĺpe verejného osvetlenia pri prechode pre chodcov je odstránený vonkajší kryt z ktorého vyčnievajú vytrhnuté drôty, pričom jeden je zastrčený do plechovky od piva. Vec oznámená na PTSM Púchov. Na miesto bol vyslaný pracovník PTSM, ktorý poruchu odstránil. Vec oznámená Okresnému riaditeľstvu PZ Považská Bystrica.

Zlomili detskú hojdačku v Marczibányiho záhrade

Na detskom ihrisku v Marczibányiho záhrade dve dievčatá z Beluše zlomili detskú hojdačku. Privolaní príslušníci mestskej polície dievčatá predviedli na oddelenie mestskej polície za účelom zistenia totožnosti podľa § 9 ods. 2/ zákona č. 564/ 91 Zb. pre podozrenie zo spáchania priestupku proti majetku. Po zistení totožnosti prišla matka jedného z dievčat, ktorá bola informovaná o spôsobenej škode na mestskom majetku. Vec bola odložená záznamom v zmysle § 60 ods. 3 písm. a/ zákona č. 372/ 90 Zb., nakoľko sa nepodarilo preukázať úmysel maloletých spôsobiť škodu na cudzom majetku.

Vyhodnotenie dopravnej nehodovosti v Trenčianskom kraji

Za obdobie od 1.1.2023 do 31.1.2023 bol v Trenčianskom kraji zaznamenaný v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 priaznivý vývoj v celkovom počte dopravných nehôd (71 dopravných nehôd, -13) a v počte dopravných nehôd zavinených pod vplyvom alkoholu (6 dopravných nehôd, -10). Ostatné sledované základné ukazovatele sú v porovnaní s rokom 2022 nepriaznivé. K nárastu došlo v počte dopravných nehôd s následkom na živote alebo zdraví (34 dopravných nehôd, +10), v počte ťažko zranených osôb (5 ťažko zranených, +2) a v počte ľahko zranených osôb (40 ľahko zranených, +13). Počet usmrtených osôb pri dopravných nehodách bol rovnaký (1 usmrtená osoba, 0).

Zdroj: MsP Púchov, KR PZ Trenčín