Mestská polícia rozšírila svoj kamerový systém

441

Mestská polícia v Púchove v spolupráci s mestským úradom zareagovala ešte v roku 2016 na výzvu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a spracovala projekt rekonštrukcie a rozšírenia monitorovacieho kamerového systému. Donedávna mala mestská polícia 13 kamier napojených na kontrolný dispečing. Od 1. decembra 2017 funguje v monitorovacom kamerovom systéme už 17 kamier. Nákup a inštalácia 4 nových kamier stáli 8.013 eur. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Konkrétne – 80% (6.410 eur) zaplatila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality a mesto zaplatilo len 20% (1.603 eur) ako spoluúčasť na projekte. Nové kamery sú inštalované na Štefánikovej ulici, Ulici 1. mája, Nábreží slobody a Trenčianskej ulici.