Hygienici vypracujú aktuálny imunologický prehľad občanov SR

138

Už v tomto roku sa začne realizovať imunologický prehľad obyvateľov SR, ktorý bol naposledy vypracovaný v roku 2002. Výsledky by mohli byť kompletné do konca roka 2018, prípadne v prvej polovici roku 2019.

„Základným cieľom imunologického prehľadu je získať informácie o aktuálnom stave imunity obyvateľstva voči vybraným infekčným ochoreniam, ktoré sú dôležité pre sledovanie účinnosti očkovania a overenie správneho nastavenia očkovacích schém. Na základe imunologických prehľadov sa dá určiť, do akej miery je zabezpečená kolektívna imunita, či očkovacie látky zabezpečujú tvorbu protilátok u očkovaných osôb a či je správne nastavený termín očkovania.“, upresnil hlavný hygienik SR Ján Mikas. Odmietanie očkovania, migrácia, nedostatočná zaočkovanosť v iných krajinách, cestovanie osôb napr. za prácou- to všetko sú faktory, ktoré môžu spôsobiť rýchlejšie šírenie infekčných ochorení a nárast prípadov v oblastiach, kde nie je zabezpečená tzv. kolektívna imunita.

Aj z tohto dôvodu je potrebné vyhodnotiť aktuálny stav imunity ľudí v SR. Okrem osýpok sa bude kontrolovať aj kolektívna imunita na iné vybrané ochorenia, napr. vírusovú hepatitídu typu A, či niektoré ochorenia z povinných či odporúčaných očkovaní. „Celkový rozsah preverovania sa vykoná na vzorke zhruba 3000 ľudí, druhy infekčných ochorení stanoví expertná skupina zložení z odborníkov v oblasti epidemiológie. Na základe výsledkov prehľadu následne prijme rezort zdravotníctva potrebné opatrenia.“, povedal  minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. To môže znamenať napríklad otvorenie očkovacieho kalendára alebo preočkovanie rizikových skupín ľudí. Potrebu vykonať imunologický prehľad ukázal aj výskyt 7 prípadov osýpok v SR v roku 2017 (domáce ochorenia osýpok sa od roku 1998 v SR neobjavili) ale aj zvýšený výskyt vírusovej hepatitídy typu A v Bratislavskom kraji ako aj prebiehajúce epidémie osýpok v okolitých krajinách. V roku 2016 a 2017 spôsobili osýpky v krajinách EÚ spolu 46 úmrtí, najviac sa vyskytovali v Rumunsku, Taliansku a Nemecku. Vzhľadom na vysokú nákazlivosť osýpok, nie je vylúčený výskyt ďalších prípadov.

Zdroj: uvzsr.sk, foto: pixabay.com