MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK oznamuje odberateľom tepla

174

Informácia pre odberateľov tepla   

Spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., ktorá zásobuje teplom mesto Púchov pristúpila v priebehu minulého týždňa k prerušeniu dodávky tepla na vykurovanie v zmysle Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z.

Máte záujem o raňajšie alebo večerné prikurovanie?

Ak by mali spotrebitelia záujem o ranné, alebo večerné prikurovanie v čase po prerušení dodávky tepla, môže spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. vykurovanie pre spotrebiteľov spustiť. Je však potrebné, aby správca, predseda spoločenstva alebo štatutárny zástupca odberateľa o spustenie dodávky tepla oficiálne požiadal. Požiadať je možné formou písomnej žiadosti, v ktorej bude uvedený dátum spustenia vykurovania. Podpísanú žiadosť je možné doručiť osobne do sídla našej spoločnosti, alebo zaslať emailom na adresu sekretariat@msbp.sk. Nasledujúci deň po doručení žiadosti pracovníci MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. dodávku vykurovania spustia.

Plánované prerušenie dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., výrobca a dodávateľ tepla na vykurovanie a prípravu TÚV v meste Púchov oznamuje, že z dôvodu rekonštrukčných prác na našich tepelných zariadeniach bude plánované prerušenie dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v termíne:

od: 23.05.2022 07:30 hod do: 23.05.2022 20:00 hod

V prípade priaznivého priebehu prác na jednotlivých zariadeniach, bude dodávka tepla na prípravu TÚV obnovená pred plánovaným termínom ukončenia.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Foto: Slavomír Flimmel