Mestský cintorín je komplexne dôstojným miestom

1465

V prvé novembrové dni sa stávame čajstejšie ako inokedy návštevníkmi cintorínov. Tak je to aj u nás v Púchove. Pre „starých“ Púchovčanov je to najmä starý mestský cintorín.

Nepríjemné októbrové počasie, posledných dní však neobišlo ani toto miesto. Popadané lístie, rozbité kahance, črepy z rozbitých váz a lampášov, porozhadzované kvetinové ozdoby… Nakoľko som častou návštevníčkou tohto miesta, viem, ako cintorín vyzeral po uplynulých veterných dňoch a to je aj podstata tohto môjho príspevku.

Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým pracovníkom Podniku technických služieb mesta Púchov, ktorí sa podieľali na dôstojnej úprave mestského cintorína. Vyzametané chodníky, listy viac-menej len tie na stromoch, prázdne koše, vyzametané aj medzihrobové priestory.

Určite, na úprave hrobových miest sme sa podieľali všetci, veď kto by chcel aby tých, ktorých sme mali radi, sme si neuctili aj tým, že sa staráme o miesto ich posledného odpočinku. Ak by bolo len na tom, na cintoríne by boli hrobové miesta upratané i neupratané. V prípade Púchova sa však môže povedať, že mestský cintorín je komplexne dôstojným miestom. Aj návštevníci, ktorí sem prichádzajú len v týchto sviatočných dňoch, môžu vidieť, že o hroby ich blízkych je s úctou postarané.

Máme pekné mesto, ale úroveň a kultúra mesta je aj o tom, v akom stave je miesto posledného odpočinku jeho bývalých obyvateľov. Nateraz platí, že Púchov sa príkladne stará aj o mestský cintorín.

S vďakou Mária Capáková