Mgr. Stanislav Stolárik – nový púchovský dekan

1275

Od začiatku júla 2019 je novým púchovským rímsko-katolíckym farárom a zároveň dekanom Dekanátu Púchov Mgr. Stanislav Stolárik.

Pochádza z Turzovky, študoval na miestnom gymnáziu. Diakonom sa stal v roku 2000 v Bánovciach nad Bebravou a kňazskú vysviacku prijal o rok neskôr v Zborove nad Bystricou. Ako kaplán pôsobil v Bytči (2001–2003), Považskej Bystrici (2003–2005), Horných Vesteniciach (2005–2007) a v Žiline-Vlčincoch (2007–2008). Ďalej pôsobil v Lednických Rovniach, najskôr ako administrátor farnosti (2008–2017) a od roku 2017 ako farár. Dekan Mgr. Stanislav Stolárik poskytol Púchovským novinám krátky rozhovor:

Aký máte vzťah k mestu Púchov?

Pozitívny, mesto má kvalitnú infraštruktúru, kvalitné prostriedky občianskej vybavenosti a pomerne je rozvinutý život v kultúrnej a športovej oblasti.

S akými plánmi nastupujete do novej funkcie?

Funkcia nie je pre mňa úplne nová, nakoľko som vyše roka bol v pozícii zástupcu dekana, takže budem pokračovať v rozbehnutej práci, čo znamená v oblasti dekanátu napĺňať ciele, určené biskupským úradom…

Aké máte záľuby? Ktoré filmy, knihy alebo hudobné skladby máte obľúbené?

Filmy: Život je krásny, Medzi riadkami, Sv. Filip Neri s hercom Gigim Proiettim. Hudba: Nirvana – Aneurysm, Big Cheese a takmer všetky od spomínanej kapely.

Máte svoje obľúbené motto?

Nemám.

S novým dekanom prišiel do Púchova aj nový kaplán – Mgr. Pavol Ďurana. Pochádza z Belej, kňazskú vysviacku prijal v roku 2013 v Žiline. Pôsobil ako kaplán v Martine (2013–2015) a Pruskom (2015–2019).

S. Flimmel