Tip na výlet – najstarší kostol v strednej Európe

306

Približne 130 km od Púchova sa nachádza najstarší zachovaný kostol v strednej Európe – kostol sv. Margity Antiocijskej. Leží v poli neďaleko obce Kopčany (okres Skalica) pri slovensko-českej hranici.

Kostol je pôvodná predrománska stavba so zachovanými pôvodnými bočnými múrmi takmer ku korunnej rímse. Počas svojej existencie bol viackrát upravovaný, v 13. storočí bol upravený v gotickom štýle. Vo svojej dobe bol netypicky postaveným kostolom a dodnes priťahuje pozornosť historikov. Obsahuje veľa pôvodných prvkov a architektonických detailov, ktoré sú predmetom výskumu (napr. pôvodné okenné otvory, povrchová úprava stien, valená klenba v presbytériu, znaky vyryté do kameňa na fasáde).

Autom sa ku kostolíku nedostanete, vedie k nemu cyklochodník (vo výstavbe).

Prvý archeologický výskum kostola a jeho okolia sa začal v roku 1964. Naň nadväzoval ďalší výskum, ktorý sa začal v roku 1994. Počas týchto výskumov sa v roku 2004 našli tri hroby so šperkami typickými pre veľkomoravské obdobie a maltovinou vo veľkosti a v tvare charakteristickom pre fázu murovania a omietania, na základe ktorej kostol datovali do 9. storočia. Pôvodný patrón kostola nie je známy, súčasná patrónka pochádza pravdepodobne z 13. storočia. V roku 1995 bol kostolík vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Po odstránení omietky sa odhalila starobylosť kostolíka.

Kostol leží 1,5 km od veľkomoravského sídla Mikulčice-Valy. Na základe leteckého prieskumu sa južne od neho predpokladá zatiaľ neodkrytý veľmožský dvorec, ktorého by mal byť súčasťou. Kopčany sa v období veľkomoravskom podieľali na rušnom živote veľkomoravského centra. Tak mohutné veľkomoravské centrum ako boli Valy by bolo nepredstaviteľné bez závislého roľníckeho obyvateľstva, ktorého osady obklopovali Valy na rozlohe asi štyridsať štvorcových kilometrov.

Počas našej návštevy tu nevládol žiadny turistický ruch a kostolík sa dal fotiť z každej strany bez zvyčajných obmedzení.

V okolí kostola existovali malé osady až do 13. storočia. Keď zaniklo pôvodné veľkomoravské hradisko, obyvatelia sa začali postupne z osád sťahovať a poslední z nich odišli približne v 16. – 17. storočí. Kostol však slúžil naďalej až do 18. storočia, keď bol postavený nový kostol priamo v dedine Kopčany. V súčasnosti sa tu konajú bohoslužby pri príležitosti každoročnej púti „Cyrilometodská ratolesť“ konanej na počesť patrónky kostola sv. Margity Antiocijskej a svätcov Veľkej Moravy sv. Cyrila a sv. Metoda (tento rok bola v nedeľu 7.7.2019).

Reštaurátori zachovali stavebné prvky kostola (dvere, okná) z rôznych období. Dojem starobylosti ruší len moderná strecha budovy.

Lokalita Valy medzi Mikulčicami a Kopčanmi je jedným z najvýznamnejších opevnených hradištných sídiel na území Česka a Slovenska. Územie bolo osídlené už v 7. storočí a v 9. storočí bolo hradisko opevnené valmi. V strede areálu bola akropola ktorej veľkosť určujú pozostatky valov a kniežací palác. Boli tu nájdené pozostatky budov, kniežacieho paláca, baziliky a ďalších 11 kostolov. Archeologické náleziská sa rozkladajú na ploche 10 ha, kde sa zatiaľ našlo viac ako 2.500 hrobov.

V pozadí vidno obec Kopčany aj s novým kostolom.

Viacerí archeológovia predpokladajú, že práve tu sídlil rod Mojmírovcov a hradisko bolo obranným a mocenským centrom ríše. Dobový názov tohto mesta nepoznáme, ale v 9. storočí neležalo na dnešnej strane rieky Moravy, ale Morava ho obtekala, tzn. stálo na ostrove. Lokalitu vedci niekedy stotožňujú s „gradom Morava“, ale tiež s „gradom Slavnica“ či „Slivnica“. Systematický archeologický výskum tu prebiehal v rokoch 1954-1992.

Stavba medzinárodnej slovensko-českej cyklotrasy s finančnou podporou EÚ pokračuje aj v týchto dňoch.

Minulý týždeň (25.7.2019) stavbári osadili lávku cez rieku Moravu, ktorá spojí archeologický park Mikulčice-Valy s obcou Kopčany a jeho kostolíkom sv. Margity Antiocijskej. Turisti na bicykloch tak budú môcť navštíviť obidve zaujímavé archeologické lokality, ktoré sú od seba vzdialené necelé 2 kilometre, bez zdĺhavej 40-kilometrovej obchádzky.

Po dokončení bude rozsiahla sústava cyklociest na moravskej strane hraníc spojená so Slovenskom práve pri Kopčanoch. Foto: FB Múzeum v Kopčanoch.

Zdroj: wiki, hradiska.sk, foto: S. Flimmel.