Naučme deti láske k prírode v MŠ Požiarna 1292

57

Aj v tomto roku sa podarilo MŠ Požiarna 1292 získať grant v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja Zelená župa. Vďaka projektu „Naučme deti k láske prírode“ sme pre deti pripravili a už aj zrealizovali niektoré aktivity, ktoré hravou formou približujú svet prírody.

Do našej materskej školy zavítal v máji a júni projekt „Včelárova žena“. Deti mali možnosť priamo v triede pozorovať včely v malom zabezpečenom a priehľadnom úli. Okrem toho sa naučili, aké sú pre nás včely dôležité a čo všetko vďaka nim máme. Lektorka Katka deťom ukázala dorozumievací včelí tanec a deti si taktiež vyskúšali prácu včelára. Domov si odniesli medové sviečky, ktoré si samé vyrobili. Na záver sa pohostili na medovom pikniku a ochutnali tak priamo výsledok usilovnej práci včiel.

Ako odmenu ku dňu detí sme privítali v našej materskej škole vďaka projektu aj Divadlo Na Hojdačke s predstavením TdPASLÍK. Malý trpaslík deťom ukázal meniacu sa prírodu počas 4 ročných období vďaka svojim dobrodružstvám a priateľom. Porozprával deťom o slnku a jeho dôležitosti a hlavne vyčaril úsmev na perách.

Do konca školského roka plánujeme ešte aktivity v spolupráci s Púchovským ekocentrom, ktoré vzniklo ako projekt v CVC Včielka. Lektorky Klaudia a Gabika si pre deti pripravili výchovno-vzdelávacie programy Krtkov domček, Bylinkové kráľovstvo, Rozprávočka o Zemi a iné. Deti tak budú môcť hravou formou spoznať opäť niečo z krás prírody pod zemou, vo vode, v lese či v záhrade.

V rámci projektu nás čaká ešte jedno divadelné predstavenie „Ufúľaná rozprávka“ Divadla Žihadla a rozšírenie našej environmentálnej knižnice pre deti o ďalšie nové tituly.

Katarina Tomanová, Zuzana Mikulová