Mikroregión Púchov po roku opäť finančne podporil činnosť Spojenej školy v Púchove

153

„Podaj mi ruku, spolu to zvládneme“ to je motto Spojenej školy na ulici Športovcov v Púchove, ktorú tvorí špeciálna praktická, základná a materská škola. V duchu tohto hesla dňa 25. októbra podali predstavitelia Združenia obcí Mikroregión Púchov tomuto zariadeniu pomocnú ruku, v podobe symbolického šeku na sumu 2 000 €, čo je dvojnásobne viac ako tomu bolo v roku 2021. Tento príspevok bol schválený na ostatnom zasadnutí členov Združenia obcí Mikroregiónu Púchov, ktorý zastrešuje záujmy 20 obcí v púchovskom okrese a mesta Púchov.

Na pôde školy privítala riaditeľka školy Viera Turzová primátorku mesta Púchov Katarínu Henekovú a predsedu Mikroregiónu Púchov Jána Prekopa. Školu navštevujú deti z Púchova i z obcí z púchovského okresu a keďže sídli v prenajatých priestoroch, jej zveľaďovanie a modernizácia je častokrát závislá od podpory sponzorov, preto sú vďační za každú finančnú, materiálnu pomoc. Poskytnutú sumu plánujú investovať do realizácie ihriska na školskom dvore.

Ján Prekop, ako predseda Združenia obcí Mikroregión Púchov a belušský starosta: „Som rád, že predstavitelia Mikroregiónu Púchov splnili svoj záväzok z roku 2021 a ešte štedrejšie podporili činnosť tejto školy, ktorú navštevujú handikepované deti z celého okresu. Ľudský a individuálny prístup kolektívu sa prejavuje v napredovaní žiakov a rozvoji ich osobností. Tie im vracajú ich úsilie v úsmevoch na tvári a dosiahnutých výsledkoch. Podpora činnosti tejto školy je preto viac ako potrebná.“

Zdroj: ObÚ Beluša