Chrípka spôsobuje zlyhanie srdca, infarkt aj porážku

100

Kardiovaskulárne choroby sú hlavnou príčinou úmrtí na celom svete, spôsobujú celosvetovo až 31 % všetkých úmrtí. Chrípka je jednou z hlavných globálnych príčin chorobnosti a úmrtnosti.

Asociácia medzi chrípkou/zápalom pľúc a kardiovaskulárnymi udalosťami je známa už viac ako 80 rokov. V prípade srdcových ochorení dochádzalo počas epidémií k vrcholu, ktorý časovo zodpovedal vrcholu chrípky, a to prakticky pri každej chrípkovej epidémii.

Narastajúci objem údajov z mnohých štúdií potvrdzuje, že chrípka spôsobuje závažné kardiovaskulárne komplikácie. Štúdia databázy dospelých pacientov nad 40 rokov bez akejkoľvek rizikovej anamnézy dokázala 10 x vyššie riziko úmrtia na srdcový infarkt a 8 x vyššie riziko úmrtia na mŕtvicu do 3 dní po laboratórne potvrdenej chrípkovej infekcii v porovnaním s prípadmi bez ochorenia na chrípku.

Očkovanie proti chrípke významne znižuje riziká kardiovaskulárnych príhod.

Výrazný spúšťací efekt vírusu chrípky na kardiovaskulárne udalosti zdôrazňuje potrebu adekvátnej prevencie proti chrípke. Preukázalo sa, že očkovanie proti chrípke znižuje počet kardiovaskulárnych udalostí o 26 až 53 % a znižuje počet kardiovaskulárnych úmrtí o 56 %. Predpokladá sa tiež, že očkovanie proti chrípke môže byť pri sekundárnej prevencii srdcového infarktu v dôsledku chrípky rovnako účinné ako zanechanie fajčenia alebo liečba statínmi pri liečbe vysokého krvného tlaku.

Napriek množstvu dôkazov podporujúcich úlohu očkovania proti chrípke v prevencii srdcových ochorení, ako aj dôkazov o potrebe očkovania chronicky chorých pacientov, je miera očkovania proti chrípke nedostatočná.

Chráňte sa pred následkami chrípky jednoduchou prevenciou – očkovaním.

Úrad verejného zdravotníctva SR