Nový projekt na ZŠ J. A. Komenského

305

Experiementieren in Deutsch

Na hodinách nemeckého jazyka sme začali s novým projektom, kde sme si odskúšali vyučovanie nemeckého jazyka formou metódy „Clil“. Prepojili sme hodinu nemčiny, biológie a fyziky. Otestovali sme si naše zmysly. Pomocou hmatu sme zistili, aké je to, keď človek nevidí. Ak niekomu chýba jeden zo zmyslov, treba ho nahradiť iným, napr. zrak hmatom. Celý tento pokus prebiehal v nemeckom jazyku. Precvičili sme konverzáciu, gramatické väzby a rozšírili si slovnú zásobu. Táto hodina prebiehala inak ako ostatné a bola plná zábavy a vedomostí. Do konca školského roka má pre nás pani učiteľka pripravených ešte 6 experimentov, na ktoré sa už teraz tešíme, pretože sa nám to veľmi páčilo. Na záver by sme chceli poďakovať p. učiteľke Trnkovej a nadácii Volkswagen za realizáciu projektu a za zaslanie potrebných pomôcok k tomuto projektu.

Natália Melušová 9.B

Projekt Experimentieren in Deutsch umožní žiakom formou zážitkového učenia, realizovaním pokusov , prepojením nemeckého jazyka s predmetmi ako je fyzika, matematika, chémia, biológia získať vedomosti do praktického života a skúsiť, zažiť a upotrebiť naučené gramatické väzby v reálnych situáciách a rozšíriť slovnú zásobu, aj v náväznosti na ich ďalšie štúdium na stredných školách.

Eva Trnková, koordinátor projektu