Mikuláš na Gorazdke

278

Mikuláš na Gorazdke začal už deň vopred, keď školu v rámci spolupráce s materskými školami navštívili škôlkari z troch okolitých MŠ. S našimi žiakmi si navzájom predviedli program s vianočnou tematikou a z návštevy školy si odnášali darček – varechu v podobe čerta, ktorý si vyrobili s pomocou našich štvrtákov.

Šiesteho decembra, tak ako každý rok, aj tentokrát vítal Mikuláš deti pri príchode do školy. Dokonca boli až dvaja, každý so svojou družinou anjelov a čertov. Takejto prevahe, okrem rozdávaných sladkostí, nejedna tvár neušla čertom pred zamazaním sadzami, dokonca ani učiteľská či rodičovská. Program bol bohatý: rodičia počas dvoch vyučovacích hodín mali možnosť nazrieť do tried, ako sa učia ich ratolesti.

Vo vestibule prebiehala vianočná burza výrobkov, ktoré vytvorili šikovné a kreatívne pani vychovávateľky a učiteľky so svojimi žiakmi. V učebni anglického jazyka sa žiaci učili vyrábať voňavé vianočné ikebany. Ostatní žiaci zdobili triedy a chodby a vyrábali ďalšie výrobky do vianočnej burzy. V celej škole zneli vianočné koledy a rozvoniavalo ihličie. Žiaci boli vysmiati a šťastní nielen z mikulášskej nálady v škole, ale i tým, že sa nemuseli učiť. Krásny mikulášsky deň zavŕšili diskotékou v telocvični – niektorí tancom, iní naháňačkou alebo gymnastikou.

Katarína Trenčanová