Technická olympiáda

571

Dňa 30.11.2017 prebehlo okresne kolo technickej olympiády 8.ročníka za účasti žiakov ZŠ Lysej pod Makytou, ZŠ Lednických Rovní, ZŠ Mládežnícka, ZŠ Komenského a ZŠ Slovanská. Technická olympiáda je súčasťou prípravy žiakov na duálne vzdelávanie. Súťažilo sa vo dvoch kategóriách (A, B), kde žiaci riešili teoretický test a vyrábali výrobok podľa technického výkresu. Víťazom kategórie A sa stali žiaci zo CZŠ Sv. Margity – Sulík Adam Štefan, Miko Martin (Augustín Mišík), 2. miesto získali Jurík Maximilián S. a Janto Milan zo ZŠ Mládežnícka (Mgr. Bučko M.) a na 3. mieste skončili žiaci Híreš Maťej a Zachar Miloš zo ZŠ Lednické Rovne. V kategórii B zvíťazil Viliam Kozánek zo ZŠ Mládežnícka. Víťazi postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Novom Meste n/V. Víťazom blahoželáme.

Mgr. Miroslav Bučko, predseda TO