Minister Branislav Gröhling navštívil púchovské školy

1386

Vo štvrtok 15. apríla 2021 prišiel do Púchova na pracovnú návštevu minister školstva Branislav Gröhling.

Ministerskú delegáciu pred Základnou školou Mládežnícka privítala primátorka mesta Katarína Heneková s poslankyňou Irenou Kováčikovou a vedúcou oddelenia školstva Danielou Gabrišovou. Spolu s ministrom pricestoval do Púchova aj jeho poradca Ľuboš Dudík a riaditeľka kancelárie ministra Jana Lysáková.

Riaditeľka najväčšej púchovskej základnej školy Andrea Kurtinová návštevu previedla školou. Vo vestibule deti pripravili ministrovi Gröhlingovi krátky kultúrny program. Nasledovala prehliadka školy a vybraných tried – učební fyziky, chémie a informatiky. Žiaci 4. ročníka požiadali ministra, aby im pokrstil CD-čko rozprávok, ktoré narozprávali žiaci v rámci aktivít čitateľskej gramotnosti. Po prehliadke jedálne a kuchyne nasledovala krátka diskusia s primátorkou a riaditeľkou školy.

Minister Gröhling navštívil aj najstaršiu púchovskú základnú školu – ZŠ Jana Amosa Komenského. Po privítaní riaditeľkou školy Miroslavou Lapšovou pred budovou školy pozdravili ministra žiaci krátkym tanečným vystúpením. Nasledovala prehliadka školy a vybraných tried na 1. a 2. stupni. Žiaci 9. ročníka sa prezentovali s projektom robotického auta (súťaž First Lego League) a projektom inovácie zlepšujúcej okolie Púchova (návrh cyklotrasy). Po krátkej diskusii s primátorkou a pedagógmi školy minister odišiel na návštevu Spojenej školy I. Krasku.

Na tlačovej konferencii minister Gröhling informoval prítomných zástupcov médií o projekte „Spolu múdrejší“, do ktorého sa prihlásilo takmer 500 škôl z celého Slovenska. Projekt „Spolu múdrejší“ je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v poobedňajších hodinách v stanovenom rozsahu.

Do programu sa počas dvoch týždňov prihlásilo a splnilo podmienky 471 škôl z celého Slovenska. Najväčší záujem o účasť na projekte je v Košickom kraji (108 škôl) a v Prešovskom kraji (97 škôl). Naopak najmenej škôl sa zapojí z Trnavského kraja (21 škôl) a z Bratislavského kraja (26 škôl). Najvýraznejšie zastúpenie, najmenej 70 percent, majú školy, ktoré vzdelávajú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov, ktorých rodiny žijú v hmotnej núdzi.

Do doučovania sa mesačne zapojí približne 3.000 bývalých, kmeňových či budúcich učiteľov. Počas doby trvania projektu si školy naplánovali vytvoriť 9.041 skupín. Každá skupina má 3 – 5 žiakov. Počet doučovaných žiakov naplánovaný na celé trvanie projektu je v rozmedzí 27.000 až 45.000, to znamená, že mesačne môže byť cez tento projekt doučovaných až 15.000 žiakov.

Kým v prvej fáze sa na projekt z rezortu školstva uvoľnilo pol milióna eur, v nasledujúcej fáze bude možné finančne podporiť všetky prihlásené školy. „Pokryjeme všetkých 471 škôl v rámci projektu Spolu múdrejší a dávame možnosť všetkým žiakom posilniť svoje vedomosti z dištančného vzdelávania,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling. Na podporu doučovania v 471 školách tak bude investovaných 1.480.000 eur.

Zdroj: minedu.sk, foto: Slavomír Flimmel