Ministerský kontrolný deň tunela Diel pri Nimnici

1401

Za účasti ministra dopravy a výstavby Árpáda Érséka a generálneho riaditeľa ŽSR Martina Erdössyho sa v utorok 5. septembra 2017 uskutočnil Kontrolný deň tunela Diel pri obci Nimnica

Zástupcovia ministerstva dopravy, zhotoviteľa (Združenie Nimnica), investora (ŽSR), projektanta (Reming Consult a.s.) a samosprávy si pozreli aktuálny priebeh výstavby zo strany západného portálu tunela Diel, oboznámili sa s práve realizovanými prácami, zhodnotili plnenie harmonogramu, ako aj riešenie problémov, ktoré uvedená stavba so sebou prináša. Súčasťou akcie bolo aj tradičné posvätenie sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, ktorú posvätil Mons. Mgr. Michal Keblušek. Akcie sa zúčastnil aj viceprimátor Púchova Roman Hvizdák a starosta Nimnice Ladislav Ďureček.


Informácie o tuneli Diel:

Tunel Diel je pomenovaný po blízkom vrchu, ktorý sa práve prostredníctvom tunelového riešenia podarí preklenúť pre novú železničnú trať. Je jedným z dvoch tunelov, ktoré sa budú realizovať v rámci modernizácie železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá. Trasa železničnej trate je situovaná do údolnej nivy rieky Váh, pričom prekážka úbočia vrchu Diel (asi 525 m n.m.) sa prekonáva tunelom Diel. Výška nadložia dosahuje hodnoty od 4 m do 161 m. Tunel Diel bude 77. tunelom v rámci siete ŽSR na Slovensku, bude jednorúrový dvojkoľajný s dĺžkou 1081,7 m. Umožní traťovú rýchlosť 160km/h, (výhľadová rýchlosť 200 km/h pre možnosť jazdy jednotiek s výkyvnými skriňami).

Vzhľadom na dĺžku tunela a podmienky horninového prostredia je výstavba razenej časti tunela realizovaná použitím novej rakúskej tunelovacej metódy (NRTM). Na základe požiadavky predpisu bude vybavený únikovou štôlňou tvaru s dĺžkou asi 325 m. Razenie tunelovej rúry sa realizuje dovrchným spôsobom. Obidva tunely sa budú raziť pomocou skalných bagrov. V prípade, ak daná technológia nebude postačovať z dôvodu vyššej kompaktnosti masívu, použijú sa trhacie práce pomocou skalných trhavín.

Základným prvkom primárneho ostenia je striekaný betón v kombinácii so zváranou sieťou, oceľovými priehradovými oblúkmi a doplnkovými prvkami vystrojenia. Počas razenia tunela Diel budú rozpojené a vyťažené horniny o objeme 132.630 m³, čo predstavuje cca 9.500 naložených nákladných aut. Vhodná vyťažená hornina sa bude drviť, triediť a spätne využívať pre potreby celej stavby. Vetranie tunela počas razenia bude umelé fúkacie a po dokončení a stálej prevádzky tunela Diel prirodzené a podporované pôsobením piestového efektu predchádzajúcich vlakových súprav. Napájanie a ovládanie tunela zabezpečujú technologické centrály situované v portálových oblastiach.


Informácie o stavbe železničnej trate:

Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá je investične aj technicky najnáročnejšia stavba ŽSR od ich samostatnosti. Takmer 16-kilometrový úsek zmodernizuje ,,Združenie Nimnica“ za 364,9 miliónov € bez DPH. Projektovú dokumentáciu vypracoval generálny projektant Reming CONSULT a.s.. Výstavba potrvá 40 mesiacov, jej ukončenie je naplánované na január 2020.

Dokončením modernizácie železničnej trate v úseku medzi Púchovom a Považskou Teplou dôjde k zavŕšeniu modernizácie železničnej trate na ucelenom úseku trate Bratislava – Žilina, kde vlaky budú môcť premávať rýchlosťou do 160 km/hod. Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši rýchlosť, komfort, bezpečnosť a plynulosť jazdy, a tým sa znížia aj negatívne účinky dopravy na okolité prostredie. Financovanie stavby je zabezpečené z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.


Svätá Barbora – patrónka baníkov:

Svätá Barbora z tureckej Nikomédie je patrónkou baníkov, delostrelcov, zvonárov, stavbárov, požiarnikov, roľníkov, hutníkov, kováčov a dohliada na tých, ktorých povolanie vystavuje riziku náhlej či násilnej smrti. Svätá Barbora býva zobrazená v dlhom odeve, na pozadí sú často predmety ako meč, fakľa, veža, kalich, kniha či pávie pero.

Podľa legendy mala byť sv. Barborka krásna dievčina, ktorá sa narodila v druhej polovici 3 st. alebo na začiatku 4. st. n.l. v Nikomédii v Malej Ázii ako jediná dcéra v rodine bohatého kupca Dioskura. Jej matka zomrela, otec viedol dcérinu výchovu v čisto pohanskom duchu, podľa vtedajšej kultúry. Aby ju ubránil pred zlými vplyvmi okolitého sveta, uväznil dcéru v kamennej veži, kde ju obklopil prepychom. Keď ju otec začal nútiť, aby sa vydala, oznámila mu, že už je pokrstená a zasnúbená s nebeským otcom, pretože v kresťanstve je pravda a spasenie. Otcovská láska sa zmenila v nenávisť a Barborka musela ujsť. Na úteku sa dostala k skale, ktorá sa pred ňou zázračne otvorila, aby sa skryla v skalnej pukline. Preto sa stala patrónkou baníkov.

Zdroj: zsr.sk, foto: Slavomír Flimmel