Púchovské Centrum voľného času Včielka otvorí dvere pre širokú verejnosť

448

Školské zariadenie mesta Púchov Centrum voľného času Včielka (CVČ) otvorí počas dvoch dní brány širokej verejnosti. V stredu a vo štvrtok (6. a 7. septembra) vždy od 15.00 do 18.00 bude možné navštíviť a prezrieť si jeho priestory a zároveň sa osobne informovať o širokej ponuke záujmových útvarov, ktoré centrum otvára v školskom roku 2017/2018.  

Jednotlivé voľnočasové záujmové útvary (krúžky) sú začlenené do ôsmich oblastí: pohybové, športové, hudobné a hudobno-dramatické, technicko-tvorivostné, prírodovedné, jazykové a práca s rodinou.

Do krúžkov je možné sa prihlásiť priamo v CVČ Včielka (ul. Športovcov 904). Mesačný poplatok za dieťa do 18 rokov je 3,50 eur, pre starších ako 18 rokov predstavuje poplatok za navštevovanie záujmového útvaru 4 eurá.

CVČ Včielka má dlhoročnú históriu, bolo založené 15. októbra 1961 ako Dom pionierov a mládeže v Púchove. Zariadenie so sídlom v areáli MŠK v budove bývalej lodenice má bezbariérový prístup pre telesne znevýhodnené deti a mládež, píše na webovej stránke CVČ jeho riaditeľka Alena Strýčková.

Pod krídla púchovského CVČ patrí aj Púchovské ekocentrum, detské včelárske múzeum, vybudovaná včelnica, materské centrum Drobec pre mamy s deťmi do troch rokov a klub Hniezdočko, ktorý je určený pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež.

Púchovské CVČ je zariadenie s celoročnou prevádzkou, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a rodičov, uvádza riaditeľka centra A. Strýčková.

-red-, www.cvcvcielka.sk

 

ZOZNAM ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV CVČ VČIELKA v školskom roku 2017/18

TANEČNÉ
• Tanečná prípravka Nellynky: 3 – 5 r.
• Mažoretky paličkové – baton: od 5 – 15 r.
– deti budú zadelené do skupín podľa veku a náročnosti krúžku
• Mažoretky pom-pom (strapce): od 5 – 15 r. – deti budú zadelené do skupín
• Mažoretkový súbor Nelly – podmienkou je absolvovanie talentových skúšok
• Folklórna skupina ŠÚPOLIENKA
• Balet pre deti od 5 r.
• Nelly ladies – pre mamičky

VÝTVARNÉ
• Leonardo – pre 2. stupeň ZŠ (možná aj príprava na SŠ, VŠ)
• Pastelkáči I. – pre predškolský vek
• Pastelkáči II. – pre 1. stupeň ZŠ
• Výroba šperkov a drobných darčekov – v spolupráci s ICM Púchov
• Zvonček – hrnčiarstvo, keramika
• Hrnček – hrnčiarstvo, keramika
• Dekoro – kreatívne tvorenie

HUDOBNÉ A HUDOBNO-DRAMATICKÉ
• Moderátor, redaktor, žurnalista
• Hra na gitaru I. – pre začiatočníkov
• Hra na gitaru II. – pre pokročilých
• Hra na gitaru III. – pre dospelých

TECHNICKO – TVORIVOSTNÉ
• Leteckí modelári – od 7 r.
• Automodelári – preteky s autami na diaľkové ovládanie
• Remeslo má zlaté dno – drotárstvo, košikárstvo, tkanie

PRÍRODOVEDNÉ
• Astronomický – pre 1. a 3. st. ZŠ
• Environmentálny – s lupou do prírody
• Chémia hrou – v spolupráci s FPT Púchov
• Včelársky – pre ZŠ, SŠ
• Rybársky – pre ZŠ

ŠPORTOVÉ
• Šach
• Krasokorčuľovanie
• Gymnastika
• Kondičné cvičenia pre deti: 7 – 18. r.
• Jumping bees – cvičenie na trampolínach pre rodičov

PRÁCA S RODINOU
• Hniezdočko – pre deti a mlád. so znevýhodnením
• Materské centrum Drobec – pre mamy s deťmi
• Hra na gitare pre mamičky s deťmi – začiatočníci
• Hra na gitare pre mamičky s deťmi – pokročilí

JAZYKOVÉ
• Baby English – pre deti od 3 do 4 r. s mamami
• Baby Deutsch – pre deti a rodičov
• Pupil´s English – pre 5 až 6 r. deti
• Preschool English M – pre deti v MŠ Mládežnícka
• Preschool English P1 – pre deti v MŠ Požiarna 1291
• Preschool English P2 – pre deti v MŠ Požiarna 1292
• Preschool English A – pre deti v MŠ 1. mája
• Preschool English CH – pre deti v MŠ Chmelinec
• Preschool English S – pre deti v MŠ Slovanská

Zdroj: CVČ Včielka, Púchov