Najúspešnejšia sezóna žiackych volejbalistov

301

Volejbalový oddiel 1970 MŠK Púchov hodnotí minuloročnú sezónu ako svoju najúspešnejšiu. Šesť žiackych volejbalových družstiev bolo zapojených do majstrovských súťaží v kategóriách: U15 starší žiaci – 1 družstvo, U14 ml. žiaci – 3 družstvá a U13 ml. žiaci – 2 družstvá. Naši volejbalisti vyhrali vo všetkých troch kategóriách majstrovstvá v oblasti Západ a tým vo všetkých troch kategóriách postúpili na Majstrovstvá Slovenska.

Majstrovstvá SR U15 starších žiakov sa konali vo Svidníku za účasti 8 najlepších celkov zo Slovenska. Naši žiaci skončili na peknom 5. mieste čím si vylepšili umiestnenie z minulej sezóny o 2 miesta. Trénerom družstva bol PaedDr. Ivan Štefko a asistentom trénera bol Martin Dvorský.

Majstrovstvá SR U13 mladších žiakov sa konali v Trenčíne. Naše družstvo pod vedením trénera Rastislava Pagáča a asistenta Vladimíra Luhového skončilo na 4. mieste, keď 2. miesto im uniklo veľmi tesne.

Majstrovstvá SR U14 mladších žiakov sa konali v Žiline. Družstvo pod vedením trénera PaedDr. Ivana Štefka a asistenta Martina Dvorského zopakovalo víťazstvo z minulej sezóny a bez straty setu získalo pre Púchov opäť titul MAJSTER SLOVENSKA.

Týmito výsledkami sa Púchovský chlapčenský volejbal zaradil do absolútnej Slovenskej špičky. Určite tomu dopomohlo zaradenie volejbalu pod mesto Púchov, ktoré prostredníctvom MŠK Púchov podstatne vylepšilo podmienky pre žiacky volejbal. Samozrejme vďaka patrí aj všetkým sponzorom Gimax Group, nadácií Matador, všetkým darcom 2% dane a ďalším ktorí týmto dokazujú, že mládežnícky šport im nie je ľahostajný.

Poďakovanie patrí aj celému vedeniu mesta Púchov a všetkým poslancom, ktorí pre rokom transformovali žiacky volejbal pod mesto. Sme veľmi radi že sme ich nesklamali a dobrými výsledkami potvrdili že zaradenie volejbalu pod mesto Púchov bolo oprávnené, čo potvrdzuje i postup všetkých kategórií na M SR, s čím sa môže pochváliť na Slovensku len Púchov. Poďakovanie patrí aj Púchovskej tlači, ktorá dobre informuje verejnosť o športovom dianí v Púchove.

Veľmi dobre nás reprezentovali aj žiaci zo športových tried ZŠ Gorazdova ktorí boli na školských M SR ešte úspešnejší keď skončili:

U13 – 3. miesto na Š – M SR,
U14 – 1. miesto na Š – M SR,
U15 – 2. miesto na Š – M SR.

Týmto sa taktiež mladí volejbalisti zaradili na čelo absolútnej špičky žiackeho školského volejbalu na Slovensku. Taktiež je to v prvom rade vďaka kvalitnému odbornému vedeniu športového procesu ako i dobrými podmienkami vytvorenými vedením školy na čele s riaditeľkou Mgr. V. Flimmelovou.

Na záver hodnotenia sezóny treba poďakovať realizačnému tímu všetkých družstiev, menovite trénerom: I. Štefko ml., R. Pagáč, M. Dvorský, R. Cíbik, V. Luhový, Š. Bakoš, J. Kucej, J. Kuchárik a šéftrénerovi I. Štefkovi st., výboru volejbalového oddielu 1970 vedeného Mgr. M. Turčánim ako i celému MŠK Púchov na čele s konateľom Ing. Š. Ondričkom.

Zdroj: Volejbalový oddiel 1970 MŠK Púchov