Mladí hasiči z Dohnian priniesli z celoštátnej súťaže Plameň medailu

444
Samostatnou disciplínou celoštátnej súťaže mladých dobrovoľných hasičov bol požiarny útok s vodou. Foto: TSK

Prvá júlová sobota patrila na futbalovom ihrisku vo Svite hasičskému športu mladých dobrovoľných hasičov. Osem dievčenských a osem chlapčenských tímov si na celoštátnom kole súťaže Plameň zmeralo sily v dvoch disciplínach – štafetový beh na 400 m a požiarny útok s prekážkami. Rovnako ako na krajskom kole, tak aj vo Svite si družstvá mohli zmerať sily aj v samostatnej kategórii, ktorou bol požiarny útok s vodou.

Kraj na celonárodnej súťaži reprezentovali krajskí majstri; hasičky z Trenčianskeho Jastrabia a hasiči z Dohnian. V tvrdej konkurencii najlepších ôsmich družstiev sa členovia DHZ Dohňany nestratili a po súčte časov v oboch disciplínach si vybojovali štvrté miesto. Hoci dievčatá vložili do svojho výkonu všetko, v konečnom sčítaní to stačilo na ôsme miesto. „Družstvám sa na súťaži síce darilo o niečo slabšie ako na krajskom kole, vďaka za reprezentovanie kraja im určite patrí. Rovnako ako ich trénerom, ktorí prácu s hasičskou mládežou berú vážne a príprave družstiev na súťaž venovali patričnú pozornosť,“ uviedol predseda Krajskej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (KO DPO SR) Trenčín Jozef Smolinský.

Samostatná disciplína – požiarny útok s vodou – už bola o niečom inom. Dohňanskí chlapci si napravili chuť a v celkovom hodnotení obsadili krásne druhé miesto. Nezaostali za nimi ani dievčatá. Hasičky z Trenčianskeho Jastrabia sa v tejto osobitnej kategórii umiestnili na treťom mieste.

TSK ďakuje členom DHZ Trenčianske Jastrabie a DHZ Dohňany za vzornú reprezentáciu kraja na celoštátnom kole súťaže Plameň a gratuluje im k umiestneniu. Župa verí, že mladí dobrovoľní hasiči z Trenčianskeho kraja si svoju vášeň pre hasičský šport zachovajú čo najdlhšie.

Zdroj: TSK