Púchovský PICASSO

1042
Letáky s dokreslenými fotografiami, ktoré sa objavujú v poštových schránkach Púchovčanov.

Na letáky Mariána Michalca, ktoré sa naposledy objavili v poštových schránkach Púchovčanov reaguje predseda Ekonomickej komisie pri MsZ Púchov Ing. Daniel Lako:

Naši spoluobčania sa ma pýtajú na môj názor k letákom, ktoré sa nám neustále objavujú v poštových schránkach. Ja im na to odpovedám, že v Púchove nám asi vyrástol nový maliar. Jeho „umelecká“ tvorba sa veľmi podobá umeniu španielskeho maliara Pabla Picassa, spoluzakladateľa kubizmu, ktorý aj ceruzkou dokázal vytvoriť neskutočné umelecké diela. A o akých miestnych dielach to hovorím? O letákoch, ktorými nás už dlhú domu kŕmi bývalý primátor Michalec. Mení štýl, najskôr to boli fotografie poslancov, bombastický dokumentárny materiál a až po ceruzkou dokreslené fotografie. A práve tieto posledné „umelecké diela“ majú znaky nielen moderny, ale aj niečoho iného. Ale to už nie je štýl Pabla Picassa, ale štýl človeka, ktorý nehovorí pravdu.

Keď sa pozrieme na „umelecké dielo“ (Program č. 1), je tam budova strediska občianskej vybavenosti (SOV) na námestí a dokreslené  poschodia. Bývalý primátor Michalec píše: „Už v roku 2014 sme mali pripravený zámer nadstavby domu služieb na Námestí slobody.“ Dokreslenou nadstavbou myslí výstavbu nájomných bytov.

A aká je pravda? Na otázku, či naozaj bol za primátorovania Michalca pripravený zámer nadstavby budovy SOV, písomne odpovedala mestská architektka Ing. Daniela Šicová: „Žiadny projekt ani štúdia na nájomné byty na SOV neboli spracované.“ 

A pokračujme v téme ďalej. Prvý zámer na nadstavbu SOV dal v roku 2017 súčasný primátor Rastislav Henek. Práce sa začali statickým posudkom, ktorý hovorí o vystužení súčasnej budovy a až následnej nadstavbe celej budovy bytovými jednotkami. V súčasnosti finišuje celkový projekt, ktorý by mal byť zverejnený budúci mesiac. Po získaní stavebného povolenia a finančného krytia sa začne ihneď budovať. V meste pribudne približne tridsať nájomných bytov, z toho viac dvojizbových a menej trojizbových nájomných bytov. A vo výstavbe nájomných bytov sa bude pokračovať ďalej. Už dávnejšie je vytipovaný pozemok pod veľký bytový nájomný dom.

„Umelecké dielo“ (Program č. 2) – na tomto Michalcovom letáku je zase dokreslená nadstavba parkoviska na Rožáku. Michalec píše: “V partnerstve so súkromným investorom (Prima) bola už v roku 2014 pripravená výstavba dvojpodlažného parkovacieho domu za starým kulturákom. Parkovací dom treba riešiť aj na parkovisku pri kruháči.“ Toľko z obsahu „umeleckého diela“.

A aká je pravda? Stanovisko zaujal vedúci oddelenia výstavby MsÚ Púchov Ing. Miroslav Svorada: „Pár rokov späť (pred rokom 2009 a nie v roku 2014) chcel vtedajší majiteľ PRIMA ZDROJ nadstavovať Plecháč o cca 25 bytov a k stavebnému povoleniu potreboval dokladovať zriadenie parkovacích miest pre bývajúcich v nových bytoch. Tak došlo na myšlienku vybudovania parkovacieho domu. Podľa mňa išlo o poschodové parkovisko za pôvodným kultúrnym domom. Malo ísť o združenú investíciu, parkovanie malo byť aj pre obyvateľstvo. Nakoniec z myšlienky nadstavby Plecháča nebolo nič,  boli tam statické problémy a tak z návrhu parkovania v dvoch úrovniach zišlo.

O zámere parkovacieho domu na centrálnom parkovisku Michalec nikdy na výstavbe nehovoril, možno tam mal iné zámery. Otázka rozšírenia parkovacích plôch prišla do debaty len pár rokov dozadu – za primátora Rastislava Heneka.  S pánom primátorom Henekom hovoríme aj dnes o rozšírení parkoviska formou nadstavby jednej úrovne – aj to v časti existujúceho parkoviska (ide o cca dve tretiny plochy). Naše oddelenie zabezpečuje na základe schváleného rozpočtu mesta pre tento rok 2018 objemovú štúdiu pod názvom Rozšírenie parkovacích plôch v centre mesta. Vybraný projektant by ju mal dať k dispozícii v auguste tohto roka k posúdeniu v dotknutých komisiách výstavby a dopravy. Navrhované riešenie by malo predstavovať nadstavbu časti existujúceho parkoviska v jednej výškovej úrovni.“

No čo k tomu dodať? Asi len to, že aktivity bývalého primátora Michalca vo forme zavádzajúcich letákov, ktorými sa snaží ohurovať nás občanov mesta, musíme zobrať len s úsmevom. Nehanbí sa prisvojovať si do svojich „programov“ to, čo sa v meste už dávno reálne rieši a pripravuje. Úspešne k tomu používa verejne dostupné informácie a informácie od niektorých zamestnancov mestského úradu. Uvidíme, čím nás ešte do komunálnych volieb, ktoré budú 10. novembra, prekvapí. Možno nám v ďalších letákoch nakreslí tragický let orla, ktorý vyletel do nebies, ale potom spadol na dno priepasti, z ktorej už nikdy nevyletel.

Ing. Daniel Lako, predseda Ekonomickej komisie pri MsZ Púchov