Púchovské ekocentrum a zeleň v meste

235

Púchovské ekocentrum v CVČ Včielka v tomto školskom roku sa zameralo na zeleň a pripravilo pre žiakov základných škôl a členov krúžkov z CVČ 2. ročník fotoprehliadky „Dívam sa očami, ukazujem prstom“.

Aktivít sa zúčastnili žiaci zo ZŠ Mládežnícka a ZŠ J.A.Komenského v Púchove spolu s členmi krúžku S lupou do prírody. Čo všetko zažili? V apríli navštívili výchovno-vzdelávací program s lektorkami Ing. Paulínou Urdovou a Laurou Martninkovou z Košíc „Park v meste, záhrada v parku, mesto v záhrade“. Žiaci sa hravou formou naučili plánovať zeleň v záhrade a spoznali nové spôsoby kompostovania v domácnosti – vermikompostovanie.

Na Deň Zeme v Župnom parku žiaci prezentovali svoje fotografie – pozitívne a negatívne prvky zelene v meste. Zdokumentovali si svoj praktický čin na dvore svojej školy alebo iných miestach v meste Púchov. Za celoročnú prácu sa v júni vybrali spoločne na exkurziu do prírodnej záhrady v Pruskom k pani Mariane Ružičkovej. Tá im poukazovala permakultúrne prvky v záhrade, porozprávala o pestovaní plodín bez chémie a nakoniec im ponúkla výborné čerešne a koláčiky. Exkurzia pokračovala na gazdovstvo Uhliská, kde na žiakov čakali zvieratká, jazda na koni a pre odvážnych aj výstup na rozhľadňu.

Chceme sa poďakovať Mestu Púchov za podporu všetkých uvedených aktivít, ktoré sa konali v rámci projektu Ekologicky v odpadovom hospodárstve. Už teraz sa tešíme na budúci školský rok, pretože školy i krúžkari majú chuť v téme ešte pokračovať.

Gabika Támová