MO MS Záriečie v meste Tóthkomlós v Maďarsku

227

Miestny odbor Matice slovenskej Záriečie prijal pozvanie MO MS Horné Saliby a OZ Apovka Mamovka na účasť slávnostného otvorenia zrekonštruovaného Spoločenského domu Dolnozemských Slovákov v Tóthkomlósi (Slovenskom Komlóši) v Maďarsku. Akcia sa konala dňa 22.4.2023. Matičiari zo Záriečia sa pripojili k svojim starým známym z Horných Salíb a skoro ráno vyrazili autobusom na cestu. Bolo pekné slnečné počasie, veľmi dobrá nálada, spievalo sa, preto cesta, ktorá trvala 6 hodín, ubehla veľmi rýchlo.

Autobus dorazil pred objekt slávnostného otvorenia a odovzdania do užívania práve v momente, keď začala znieť slovenská hymna a išla sa strihať páska. Členovia zájazdu rýchlo vystúpili z autobusu, zoradili sa a muži na čele sprievodu hrdo niesli slovenskú zástavu a zástavu OZ Apovka Mamovka. Po odznení posledných tónov hymny prestrihli pásku, a potom sme všetci spoločne na podnet predsedu OZ Apovka Mamovka, Mirka Lóciho zaspievali pieseň Slovenské mamičky. Týmto sme príjemne šokovali všetkých zúčastnených, domácich aj hostí: zástupcu ministerstva kultúry, niekoľkých poslancov maďarského a regionálneho parlamentu, primátorov rôznych miest, okrem iných bol zo Slovenska prítomný primátor mesta Galanta a zástupcov Ministerstva kultúry SR. Po potlesku všetkých prítomných nám prekvapený a dojatý poďakoval aj predseda Únie Dolnozemských Slovákov, pán Ferenc Zelman.

Naša účasť mala podľa mnohých domácich, ktorí sa nám prihovárali, aj veľký symbolický význam. Veľmi si vážia, že slovenský národ na Dolnozemských Slovákov nezabúda. Po tomto slávnostnom úvode a dobrom obede nasledoval bohatý kultúrny program, kde vystúpili rôzne súbory, napr. domáci dychový 100 členný orchester, folklórne súbory zo Srbska, Rumunska a Maďarska. Program trval až do noci. Súčasťou týchto slávností bola aj tradičná súťaž vo výrobe najlepšej komlóšskej klobásy, spojená s ochutnávkou. Nemohli sme odolať a nakúpili sme si z týchto unikátnych výrobkov aj my.

Na druhý deň boli sme boli pozrieť miestny kvetinový trh a niečo sme si na pamiatku aj kúpili. Niektorí z nás využili aj možnosť okúpať sa v termálnych liečivých bazénoch. O 16-tej hodine sme s veľmi príjemnými pocitmi a dobrou náladou nastúpili do autobusu a po ceste domov sme sa ešte zastavili na miestnom cintoríne v Tóthkomlósi, kde sme položili vence a zaspievali piesne Na Kráľovej holi a Kopala studzianku.

Ešte počas cesty domov predsedovi OZ Apovka Mamovka, Mirkovi Lócimu, viacerí Komlóšania telefonovali a ďakovali mu za krásne spoločné chvíle, ktoré sme spolu strávili na týchto slávnostiach. Bola to ďalšia vydarená akcia MO MS Záriečie.

Chodúrová Mária, MO MS Záriečie