Úspech v celonárodnom kole Šalianskeho Maťka

112

Naša žiačka Tamarka Pšenáková (3.A) sa po víťazstvách v školskom, okresnom i krajskom kole prebojovala vo svojej kategórii až do celonárodného kola. Najvyššie kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko sa uskutočnilo v piatok 21. apríla 2023 v Šali. Tamarku pripravovala pani učiteľka Račková. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy a do budúcnosti želáme veľa recitačných úspechov.

ZŠ Gorazdova