Upratovanie prírody v Ihrišti

93

Medzinárodný Deň Zeme každoročne inšpiruje množstvo ľudí po celom svete a nie je tomu inak ani v našej malebnej dedinke. Pod záštitou lokálneho Dobrovoľného hasičského zboru Ihrište sa v nedeľné predpoludnie (23.04.2023) stretli jeho členovia a miestni dobrovoľníci za účelom pomoci našej podmanivej prírode. Do zberu sa zapojili všetky vekové kategórie a vďaka iniciatíve Poľovníckej organizácie Gýmeš-Bukovina sme mali k dispozícii terénne vozidlá na zvoz naplnených vriec a transfer rozmernejších odpadov na vyhradené miesto, čo nám značne uľahčilo a najmä urýchlilo brigádnickú činnosť. Keďže jarné počasie vábilo bohatými slnečnými lúčmi, malo to značný vplyv na zapojenie obyvateľstva do upratovania prebúdzajúcej sa vegetácie a umožnilo nám to alokovať pracovné sily aj do menej prístupných zákutí. Podarilo sa nám teda popri celej obci zastrešiť poľný chodník smerom k Dohňanom, vedľajšiu cestnú komunikáciu k časti Rybníky, takisto hlavnú prístupovú cestu k Hoštinej po tzv. Káčerovskú a tomu prislúchajúce priľahlé porasty.

Štandardom sa stali opotrebované pneumatiky, rôzne druhy krycích plachiet, znehodnotené drôtené pletivá, obdratá obuv i obnosené šatstvo a v neposlednom rade plechovky, sklenené a plastové fľaše navzdor tomu, že viac než rok je účinný Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Vyskytlo sa aj zopár kuriozít v podobe vedra plného zatvrdnutého stavebného lepidla, pohľadového stĺpika k samostatne stojacemu umývadlu, ručne maľovaných porcelánových sošiek, nosného rámu rozkladacej stoličky a objavili sme tiež plechové kanistre i automobilové diely značne poznačené koróziou.

Musíme však konštatovať, že znečistenie verejnej a súkromnej zelene dosiahlo mierne uspokojivú úroveň, vzhľadom na klesajúci trend množstva voľne pohodeného odpadu v našom okolí, čo je značne potešujúca informácia. Napriek tejto pozitívnej skutočnosti by sme radi opätovne apelovali na ľudí, aby sa nezbavovali nefunkčných ako aj nepotrebných predmetov vyskytujúcich sa v domácnostiach takýmto nevhodným spôsobom, lebo planéta Zem je náš jediný spoločný domov a zaslúži si náležitú úctu či bezhraničný obdiv.

Za ukončenie našej ekologicky orientovanej akcie môžeme považovať stretnutie jednotlivých skupín na finálnom stanovišti pred domom kultúry, kde sme postupne zoskupili zozbierané neupotrebiteľné zvyšky a ponúkli sa pripraveným občerstvením. Záverom by sme ešte radi poďakovali všetkým ochotným účastníkom za pomoc a pevne veríme, že nášmu životnému prostrediu venujete chvíľku pozornosti rovnako i nasledujúci rok!

DHZ Ihrište