Možnosti príjmu regionálnej televízie Považie v našom meste a okolí

166

Skôr, ako vám poskytneme informácie, kde sa dá naladiť TV Považie, je potrebné ujasniť si dva základné pojmy. Na to, aby sa televízny signál dostal zo štúdia až k divákovi, je potrebný vysielateľ a prevádzkovateľ retransmisie, prípadne iný prevádzkovateľ digitálnych sietí. Čo to vlastne znamená?

Vysielateľ je spoločnosť, ktorá natáča, strihá a vyrába jednotlivé televízne príspevky a relácie, pridáva k ním grafiku, hudbu a z takto spracovaného televízneho materiálu zabezpečuje výrobu nepretržitého televízneho signálu. V našom prípade je to TV Považie. Takýto televízny signál ďalej distribuujeme do Slovenského peeringového centra SIX Bratislava, prípadne v rámci trasy odovzdávame signál ďalším operátorom. Tam sa úloha vysielateľa končí.

Následne nastupuje prevádzkovateľ retransmisie, prípadne prevádzkovateľ digitálnych sietí. Ten si povyberá jednotlivé programy od viacerých vysielateľov buď zo spomínaného SIXu, alebo aj z iných zdrojov, ako sú satelitné, či DVB vysielanie, ktoré chce vo svojich sieťach šíriť, usporiada do viacerých multiplexov a ponúka svoje produkty, čiže aj televízne signály koncovým zákazníkom. To je vlastne tá spoločnosť, ktorej platíte ľudovo povedané „za káblovku“, prípadne internet. U tejto spoločnosti sa treba dožadovať, aby vám sprístupnila signál TV Považie, nakoľko vy ste ich zákazník a za služby platíte im a nie televízií. Televízia si od prevádzkovateľov retransmisie, či iných digitálnych sietí neúčtuje žiadne poplatky a poskytuje signál zadarmo.

A teraz ku konkrétnym možnostiam príjmu signálu TV Považie v Púchove a okolí.

  • Zrejme najväčší prevádzkovateľ optickej siete v Púchove je spoločnosť 4ka (SWAN), ktorá signál ponúka už v základnom programovom balíku. Dostupnosť si môžete overiť na stránke https://www.4ka.sk/fix/televizia/
    Ak s ňou máte uzatvorenú zmluvu, určite máte doma set top box a v ňom automaticky naladený aj program TV Považie.
  • Ďalším významných prevádzkovateľom retransmisie je Združenie majiteľov TKR Púchov – https://tkrpuchov.sk/, ktoré taktiež šíri program TV Považie systémom DVB-C, čo znamená, že na príjem nepotrebujete set top box, ale máte iba anténnu zásuvku a v nej pripojený televízor. V takomto prípade je vhodné si dať na TV prijímači automaticky vyhľadať všetky programy.
  • Veľmi rozšírená je aj televízna služba MAGIO TV od spoločnosti Telekom. Tam nájdete TV Považie v sekcií regionálnych televízií. Pozor, netreba si mýliť s Magio SAT.
  • Rovnako obľúbená je aj služba ANTIK TV, kde nás nájdete už v najmenšom balíku Antik TV mini balík.
  • Ďalšie možnosti príjmu TV Považie sú cez poskytovateľov internetu – ako napríklad Slovanet a tiež Play MAX, ktorý ponúka internetovú platformu Sledovanie TV.
  • Neodmysliteľnou súčasťou digitálneho sveta sú aj mobilný operátori. TV Považie majú vo svojej ponuke Orange TV a tiež O2 TV.
  • Riešenie máme aj pre divákov, ktorí nemajú ani internet, ani žiadneho poskytovateľa TKR, či inej digitálnej siete. Stačí si zaobstarať satelitný prijímač za pár desiatok eur, nasmerovať na družicu BelinterSat 51,5 východne, naladiť frekvenciu 11,230 GHz a môžete prijímať signál TV Považie nie len v Púchove, nie len na Slovensku, ale prakticky v celej Európe bez akýchkoľvek mesačných poplatkov.

Peter Galovič, riaditeľ TV Považie