Pôstnym smerom

91

V tom
tradičnom
období
obvyklom.

So svojím
fašiangovo
bujarým
sprievodom.

Navštívia naše
domácnosti
rôzneho
druhu bytosti.

Podľa
starých
dávnych
zvyklostí.

Vzbudia v nich
na chvíľu
malú
náladu veselú.

Pokročilým časom však
končia sa
tieto veselosti,
basa už
odchádza do večnosti.

Polnočným úderom
a my ostatní
kráčame v tichosti
štyridsaťdňovým
pôstnym smerom.

Radko Kurej
Ilustr. foto: Slavomír Flimmel