Novoročný koncert Základnej umeleckej školy Púchov

69

V utorok 7.2. sa v Divadle Púchov uskutočnil Novoročný koncert ZUŠ pod záštitou primátorky Kataríny Henekovej. Zaplnenú sálu divadla v úvode potešila tanečná choreografia Strom želaní, gitaristka Kristína Šedivá a Katarína Janíčková hrou na akordeóne. Po ďalšej tanečnej choreografii Divožienky zahrala skladbu Ypsilon Boogie klaviristka Mária Anna Špačková. Klaviristka Heidi Beretová s Janou Marmanovou (husle) zahrala a zaspievala Dancing on My Own. Po komornom triu (Michaela Janíková, Veronika Mošková a Barbora Kontišová) nasledovala pieseň Vzpomínka v podaní Alice Golejovej za sprievodu pedagógov ZUŠ. Vrcholom prvej časti koncertu bolo vystúpenie speváckych súborov Harmony a Be Happy s piesňou Holubí dům v úprave Márii Jašurdovej. Ako hosť koncertu v druhej časti koncertu vystúpila muzikálová speváčka Alžbeta Bartošová pôvodom z Púchova s piesňami Hallo Dolly, Krásná holčička, When My Life begin a The Winners Takes it all. Spevácke súbory Harmony a Be Happy ukončili krásne predstavenie piesňami Adiemus a Dobitie raja. V poslednom čísle programu vystúpili aj žiaci zo Sláčikového orchestra ZUŠ. Koncert vtipne moderoval Šimon Gabčo. Na záver sa primátorka mesta Katarína Heneková poďakovala všetkým účinkujúcim za príjemný umelecký zážitok.

Slavomír Flimmel