MsBP vracia občanom za teplo celkovo od 40 do 70 eur

228

II. etapa znižovania ceny tepla pre občanov mesta Púchov

Sľuby sú jedna vec a reálne rozhodnutia druhá. Vlani v decembri spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s. r. o. realizovala rozhodnutie, ktoré schválilo mesto ako majoritný spoločník firmy aj napriek nesúhlasu minoritných spoločníkov vo veci zníženia ceny tepla pre rok 2016 so spätnou platnosťou. Išlo o prvý krok, na ktorý nadväzuje nové rozhodnutie spoločníkov zo dňa 17. 1. 2017 o schválení II. Etapy dodatočného zníženia ceny tepla pre rok 2016.

K tomuto kroku pristúpilo mesto v zastúpení primátorom mesta potom, čo sa ukazuje, že predbežné koncoročné výsledky spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s. r. o. za rok 2016 dávajú priestor pre ďalšie dodatočné zníženie ceny tepla pre domácnosti ako aj ostatných odberateľov. Súčasné vedenie mesta považuje za prioritu nezaťažovať občanov nad mieru únosnú energetickými nákladmi a nevytvárať zisk pre mestskú spoločnosť za každých podmienok bez ohľadu na sociálne možnosti obyvateľov mesta a vytváranie dobrého podnikateľského prostredia.

I. Etapa zníženia ceny tepla predstavuje pokles ceny o cca 3 % so spätnou účinnosťou od januára 2016 a finančné prostriedky vo výške cca 108 000 €, ktoré sme ako spoločnosť vrátili našim odberateľom.
II. Etapa predstavuje ďalší pokles ceny tepla o cca 2 % so spätnou účinnosťou od januára 2016 a finančné prostriedky vo výške cca 85 000 €, ktoré obdržia naši odberatelia tepla v čo najkratšom čase.

Nájomníkom a vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch sa celková finančná vratka za I. a II etapu pretaví do zníženého nákladu za dodávku tepla v rozsahu cca od 40 do 70 € na byt za rok 2016. U väčších nebytových priestorov môže byť úspora vyššia. Občanov bude zaujímať kedy a v akej výške reálne pocítia pozitívne výsledky tohto rozhodnutia. Tak ako pri prvej etape, aj efekt z druhej etapy pocíti práve táto časť odberateľov v ročnom vyúčtovaní úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu resp. nebytového priestoru, teda asi v máji 2017 €. Ostatní odberatelia finančný efekt zníženia ceny tepla pocítia ihneď.

MsBP_komin_web

Ak budeme posudzovať skutočnosť, či stálo za to znížiť na konci roku spätne cenu tepla, a teda celkové energetické náklady na byt v rozsahu 40 až 70€, je dobré sa zamyslieť aké
nepríjemné je zistenie, keď pri ročnom vyúčtovaní nákladov máme nedoplatok 70 €. Vtedy nás to „bolí“ a pre mnohých je to závažný zásah do rozpočtu. Myslím, že najspokojnejší budú tí, ktorí sú odkázaní na dôchodok alebo ich prímy nedosahujú tak pekne znejúce číslo priemerného platu v národnom hospodárstve. Potešíme aj školy a školské zariadenia, kde pár stoviek eur je vítaným doplnkom bankového účtu. V každom prípade si treba uvedomiť, že u občanov ktorí majú nízko nastavené zálohové platby za užívanie bytu ani táto finančná injekcia nemusí priniesť vytúžený preplatok ročného vyúčtovania nákladov.

To, čo by výrazne pomohlo znížiť cenu tepla, je nákup plynu v správny čas. Nákup plynu pre rok 2016 bol realizovaný v roku 2014 a nebolo to výhodné rozhodnutie bývalých konateľov. Aj tento krok bráni tomu, aby občania pocítili efekt celosvetového poklesu ceny komodít plynu v plnom rozsahu. Smutnou skutočnosťou je, že pre rok 2017 je cena nakúpeného plynu bývalým vedením (v roku 2015) ešte horšou správou pre našich občanov. Napriek tomu urobíme všetko preto, aby cena tepla bola v tomto roku nižšia, ako Úradom pre reguláciu sieťových odvetví schválená maximálna cena.

K tomuto kroku pristúpilo mesto v zastúpení primátorom mesta potom, čo sa ukazuje, že predbežné koncoročné výsledky spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s. r. o. za rok 2016 dávajú priestor pre ďalšie dodatočné zníženie ceny tepla pre domácnosti ako aj ostatných odberateľov. Súčasné vedenie mesta považuje za prioritu nezaťažovať občanov nad mieru únosnú energetickými nákladmi a nevytvárať zisk pre mestskú spoločnosť za každých podmienok bez ohľadu na sociálne možnosti obyvateľov mesta a vytváranie dobrého podnikateľského prostredia.

I. Etapa zníženia ceny tepla predstavuje pokles ceny o cca 3 % so spätnou účinnosťou od januára 2016 a finančné prostriedky vo výške cca 108 000 €, ktoré sme ako spoločnosť vrátili našim odberateľom.
II. Etapa predstavuje ďalší pokles ceny tepla o cca 2 % so spätnou účinnosťou od januára 2016 a finančné prostriedky vo výške cca 85 000 €, ktoré obdržia naši odberatelia tepla v čo najkratšom čase.

Nájomníkom a vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch sa celková finančná vratka za I. a II etapu pretaví do zníženého nákladu za dodávku tepla v rozsahu cca od 40 do 70 € na byt za rok 2016. U väčších nebytových priestorov môže byť úspora vyššia. Občanov bude zaujímať kedy a v akej výške reálne pocítia pozitívne výsledky tohto rozhodnutia. Tak ako pri prvej etape, aj efekt z druhej etapy pocíti práve táto časť odberateľov v ročnom vyúčtovaní úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu resp. nebytového priestoru, teda asi v máji 2017 €. Ostatní odberatelia finančný efekt zníženia ceny tepla pocítia ihneď.

Ak budeme posudzovať skutočnosť, či stálo za to znížiť na konci roku spätne cenu tepla, a teda celkové energetické náklady na byt v rozsahu 40 až 70€, je dobré sa zamyslieť aké nepríjemné je zistenie, keď pri ročnom vyúčtovaní nákladov máme nedoplatok 70 €. Vtedy nás to „bolí“ a pre mnohých je to závažný zásah do rozpočtu. Myslím, že najspokojnejší budú tí, ktorí sú odkázaní na dôchodok alebo ich prímy nedosahujú tak pekne znejúce číslo priemerného platu v národnom hospodárstve. Potešíme aj školy a školské zariadenia, kde pár stoviek eur je vítaným doplnkom bankového účtu. V každom prípade si treba uvedomiť, že u občanov ktorí majú nízko nastavené zálohové platby za užívanie bytu ani táto finančná injekcia nemusí priniesť vytúžený preplatok ročného vyúčtovania nákladov.

To, čo by výrazne pomohlo znížiť cenu tepla, je nákup plynu v správny čas. Nákup plynu pre rok 2016 bol realizovaný v roku 2014 a nebolo to výhodné rozhodnutie bývalých konateľov. Aj tento krok bráni tomu, aby občania pocítili efekt celosvetového poklesu ceny komodít plynu v plnom rozsahu. Smutnou skutočnosťou je, že pre rok 2017 je cena nakúpeného plynu bývalým vedením (v roku 2015) ešte horšou správou pre našich občanov. Napriek tomu urobíme všetko preto, aby cena tepla bola v tomto roku nižšia, ako Úradom pre reguláciu sieťových odvetví schválená maximálna cena.

Viliam Karas, konateľ spoločnosti
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK