Multifunkčný „župák“ bude otvorený pre verejnosť začiatkom jesene

694
Župný dom v Púchove.

Projekt oživenia Župného domu sa posunul do ďalšej fázy. Predstavitelia mesta Púchov sa uplynulý týždeň stretli s občianskym združením a zástupcom pamiatkového úradu a dohodli sa na konkrétnych krokoch, ktoré povedú k otvoreniu tejto kultúrnej pamiatky pre verejnosť už v najbližších mesiacoch.

Podľa zámeru mesta by sa v Župnom dome mali už onedlho konať knižné besedy, čítanie kníh, diskusie, menšie koncerty, či divadlá. Od marca mesto spisovalo projekty, ktoré by mohli byť v Župnom dome realizované. Svoje návrhy na aktivity predložili aj občianske združenia Mŕtva kosť a Puchovo dedičstvo. „Naše združenie plánuje v podkroví zriadiť nové multifunkčné priestory, ktoré budú využívané na menšie galerijné účely, prednášky, vzdelávacie aktivity alebo menšie divadelné predstavenia. Priestory na prízemí ostanú ponechané múzeu. Nadviažeme na súčasné archeologické múzeum púchovskej kultúry, zmapujeme a odprezentujeme celé dejiny Púchova a okolia“, vysvetlil zámery Pavol Makyna z občianskeho združenia Puchovo dedičstvo. Púchovčania sa môžu tešiť aj na prvú bezplatnú wifi zónu v meste, ktorá bude zriadená v priľahlom mestskom parku, ktorý je súčasťou budovy.

Kým bude Župný dom sprístupnený verejnosti, treba urobiť viacero interiérových úprav. V podkroví je naplánovaná výmena zničeného linolea, zrekonštruovanie sociálnych zariadení a vo viacerých miestnostiach treba vymaľovať steny. Mesto momentálne finalizuje výberové konania na tieto práce a materiály. „Vybrali sme cenovo najvýhodnejšie a zároveň veľmi kvalitné linoleum, ktoré použijeme. Pripravili sme cenový rebríček farieb, ktoré budú použité v interiéri. Aktívne komunikujeme s pamiatkovým úradom, s ktorým bude treba úzko spolupracovať v rámci realizácie interiérových úprav“, upresnil projektový koordinátor a viceprimátor mesta Púchov Roman Hvizdák.

Župný dom je jednou z mála historických pamiatok v meste. Akékoľvek stavebné úpravy, či zásahy musia byť preto schvalené pamiatkovým úradom. Jeho zástupkyňa sa prišla osobne pozrieť na plánované zmeny a úpravy, ktoré chce mesto v Župnom dome vykonať. „Trváme, aby vlastník tejto pamiatky, teda mesto, zachovalo všetky klenby, dlažby, okenné výplne, dverné výplne a aby akékoľvek úpravy interiéru nepoškodili tieto zachované pamiatkové hodnoty objektu. Tie zásahy, ktoré prezentovalo občianske združenie sú vyhovujúce a nemáme proti nim námietky. Akurát schodisko v podkroví, ktoré je strmé a nebezpečné a bude ho treba upraviť, tak to budeme ešte spoločne konzultovať. Trváme však na tom, aby bolo zachované. Spoločne budeme hľadať kompromis“, dodala Mária Ružôňová z Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne. Kým sa začne so stavebnými úpravami, mesto musí požiadať o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy a pamiatkový úrad určí podmienky, za ktorých je možné tento zámer realizovať. Akonáhle pamiatkári povolenie vydajú, mesto môže začať s úpravami interiérov. Podľa plánov mesta a iniciátorov projektu by mal byť Župný dom otvorený pre Púchovčanov už začiatkom jesene. „Chceme využiť túto historickú pamiatku, otvoriť ju ľuďom a rozšíriť okruh kultúrne žijúcich ľudí, aby sa mali kde stretávať, o čom rozprávať a aby sme ešte viac rozšírili kultúru v Púchove, ktorá tu existuje na veľmi dobrej úrovni. Teším sa, že v zámere sprístupnenia Župného domu napredujeme tak, ako sme si naplánovali a predpokladám, že Púchovčania budú môcť túto pamiatku využívať už od septembra“, dodal primátor mesta Púchov Rastislav Henek.

Helena Kanderková