Sedemdesiatnici pozor – MHD máte zadarmo!

548

Radnica prišla s novým opatrením, ktoré vstúpilo do platnosti už 1. júla. Dôchodcovia nad sedemdesiat rokov za lístok na MHD platiť nemusia. Pri vstupe do autobusu sú však povinní preukázať sa kartou. Púchovské informačné centrum ich do piatkovej uzávierky novín vydalo zhruba šesťdesiat.

„Povedali sme si, že sedemdesiatroční a starší ľudia sú najohrozenejšou skupinou, túto zľavu im preto prinášame ako prvým. Celá mestská hromadná doprava bude pre nich zadarmo,“ hovorí primátor Rastislav Henek. Podľa jeho slov má radnica rozpracované viaceré podobné „balíky“. Do budúcnosti sa bude uvažovať aj o zľavách pre ľudí iných vekových kategórií, či pre hendikepovaných. „Táto iniciatíva bola prerokovaná medzi mestom a Autobusovou dopravou Púchov, bez vzájomnej dohody by sa veci riešiť nedali,“ dodáva púchovský primátor. Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva tému oficiálne predstavil predseda ekonomickej komisie Daniel Lako. Podľa neho budú mať dôchodcovia nad sedemdesiat rokov jedinú povinnosť: „Musia si prísť pre kartu, ktorú im zadarmo vydajú v Púchovskom informačnom centre. Keď po 1.júli prídu s takouto kartou do autobusu, budú môcť cestovať zadarmo. Samozrejme, že vznikajú otázky, kto bude sanovať rozdiel – ten bude v stopercentnej sanácii mestského dopravného podniku. V spolupráci s ekonomickou komisiou sme naozaj vytvorili predpoklady na to, aby došlo k ďalšiemu šetreniu. Okrem 50 tisíc eur, ktoré sme už tento rok ušetrili v prevádzke autobusov, sa ďalšími organizačnými doporučeniami a ich realizáciou ušporí toľko, aby mohli ľudia cestovať zadarmo,“ vysvetlil Daniel Lako.
Seniori nad sedemdesiat rokov, ktorí si kartu nevybavia, budú povinní uhradiť plnú cenu cestovného lístka. „Každý cestujúci v autobuse totiž musí byť poistený. Ak bude mať takýto občan kartu, ktorú dostane zadarmo, prejde ňou cez čítačku, systém okamžite zaregistruje, že vstúpil do autobusu a bude poistený. Pokiaľ by však človek do autobusu prišiel bez karty a nezaplatil by, nie je poistený. V prípade nehody alebo úrazu by dopravca znášal kompletné náklady na jeho hospitalizáciu“ objasňuje D. Lako.
Záujem o cestovanie zadarmo potvrdil aj Jozef Daniž z Autobusovej dopravy Púchov, a. s.: „Vnímame ho minimálne týždeň – avizovalo sa to dostatočne dopredu a cestujúci nás doslova bombardovali. Skúšali sme, či bude táto zmena akceptovaná v našich čítacích zariadeniach. S dodávateľom softvéru a hardvéru sme zrealizovali test a ten bol úspešný.“
Každý 70-ročný a starší dôchodca so záujmom cestovať zadarmo, musí prísť do informačného centra v novom dome kultúry, predložiť platný občiansky preukaz a fotografiu, ktorá sa priloží k žiadosti. Ak je súčasne držiteľom dopravnej karty, musí ju so sebou priniesť tiež. „Na základe aktuálnosti tejto karty sa buď pristúpi k vydaniu novej, alebo sa súčasná predĺži,“ dodáva Jozef Daniž. Výška zostávajúceho kreditu z pôvodnej karty bude seniorom vyplatená obratom v hotovosti.
-red-