Na Koyšových Ladcoch sa Púchovčanom mimoriadne darilo

967
Táto štvorica Púchovčanov v súťažnom prednese ľúbostnej poézie excelovala: Šimon Gabčo, Barbora Jurovčíková, Jakub Henek a Veronika Ďurovcová. Foto: POS, koláž PN

Hneď štvorica mladých Púchovčanov dokázala odbornú porotu jubilejného dvadsiateho ročníka celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie, ktorý sa v piatok 19. októbra uskutočnil v Ladcoch, zaujať natoľko, že si odnášali ocenenia najvyššie.

V prvej kategórii určenej pre ôsmakov a deviatakov základných škôl sa z prvenstva tešil Jakub Henek zo ZŠ Mládežnícka, ktorý pred porotu predstúpil s montážou veršov básne Kto je na ťahu známeho slovenského autora Kamila Peteraja. V rovnakej kategórii sa z druhého miesta tešila deviatačka Veronika Ďurovcová zo ZŠ s MŠ Slovanská, ktorá zaujala Baladou o klamných ružiach od Máši Haľamovej. V druhej kategórii zastrešujúcej stredoškolákov zasa exceloval ďalší Púchovčan gymnazista Šimon Gabčo s výberom ľúbostnej poézie Milana Hodála. V tesnom závese na druhom mieste za ním skončila Barbora Jurovčíková, takisto Púchovčanka, navštevujúca Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne. V jej podaní presvedčila Púpavienka z pera Jozefa Mokoša.

O kvalite prednesených veršov rozhodovala odborná porota zložená z redaktorov, moderátorov, kultúrnych pracovníkov, dlhoročných a uznávaných recitátorov, lektorov. Do úvahy pri hodnotení brali dramatickú prípravu predlohy, tvorivosť i osobnostný prístup recitátora a pôsobivosť prednesu na poslucháča. Okrem úspešných recitátorov porota vyslovila uznanie Eleonóre Marečkovej, púchovskej pedagogičke, ktorá dlhé roky počas svojej učiteľskej praxe, ale i teraz v dôchodkovom veku úspešne pracuje so žiakmi i študentami a zasväcuje ich do umenia prednesu poézie i prózy.

Recitačnú súťaž organizuje Považské osvetové stredisko so sídlom v Považskej Bystrici v spolupráci s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Klubom priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave, obcou Ladce a Považskou knižnicou so sídlom v Považskej Bystrici.

-tm-

Výsledky recitačnej súťaže Koyšove Ladce 2018

Prvá kategória: 8. – 9. ročníky ZŠ
1. Jakub Henek, ZŠ Mládežnícka, Púchov
2. Veronika Ďurovcová, ZŠ s MŠ Slovanská, Púchov
3. Alexandra Viera Hozlárová, Gymnázium I. Bellu, Handlová

Druhá kategória: stredné školy
1. Šimon Gabčo, Gymnázium Púchov
2. Barbora Jurovčíková, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
3. Eva Manáková, Stredná umelecká škola, Trenčín

Tretia kategória: dospelí do 60 rokov
2. Anna Mišurová, Ružomberok

Štvrtá kategória: dospelí nad 60 rokov
1. Daniela Albertová, Nové Mesto nad Váhom
2. miesto porota neudelila
3. Anton Orlík, Považská Bystrica

Odborná porota 20. ročníka Koyšových Ladcov pracovala v zložení:
Mgr. Mária Schlosserová (recitátorka, moderátorka a redaktorka Rádia Regina Bratislava)
Mgr. Beáta Kvaššayová (recitátorka, lektorka, Dubnica nad Váhom)
Mgr. Zuzana Starostová (recitátorka, Univerzitná knižnica v Trenčíne)
PaedDr. Eva Žibrúnová (Považská Bystrica)
Helena Martinková (Považská Bystrica)
PaedDr. Gejza Sádecký, Csc. (Považská Bystrica)

Eleonóra Marečková a jej zverenci. Foto: POS

Barbora Jurovčíková, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín (Jozef Mokoš: Púpavienka). Foto: POS
Jakub Henek, ZŠ Mládežnícka, Púchov (Kamil Peteraj: Kto je na ťahu – montáž veršov). Foto: POS
Šimon Gabčo, Gymnázium, Púchov (Milan Hodál: výber veršov). Foto: POS
Veronika Ďurovcová, ZŠ s MŠ Slovanská, Púchov (Máša Haľamová: Balada o klamných ružiach). Foto: POS


Súčasťou 20. ročníka Koyšových Ladcov bol aj spomienkový večer na básnika Pavla Koyša

Koyšove Ladce, celoštátna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie a spomienkový večer na básnika Pavla Koyša sa za svojich dvadsať rokov trvania radí k výnimočným stretnutiam milovníkov ľúbostnej poézie. 

Po skončení súťaže sa v popoludňajších hodinách uskutočnil spomienkový večer na básnika. Kyticu k pamätnej tabuli položili manželka básnika JUDr. Margaréta Koyšová, starosta obce Jaroslav Koyš, predseda Klubu priateľov poézie Pavla Koyša František Švába. Účastníci sa po položení kytice a krátkych pozdravoch Jozefa Bachratého, Schlosserovej, Františka Švábu  a DH Ladčanka premiestnili do sály kultúrneho domu, kde program pokračoval.

V úvode všetkých domácich Ladčanov moderátor večera Jozef Bachratý, po ňom zarecitovala Mgr. Mária Schlosserová verše Pavla Koyšae a vzápätí aj zhodnotila dopoludňajšiu súťaž. Už tradične v nej odznelo niekoľko veľmi zaujímavých prednesov. Za všetkých recitátorov vystúpili  víťaz I. kategórie Jakub Henek, za II. kategóriu Barbora Jurovčíková a za IV. kategóriu Anton Orlík.

V hudobných blokoch sa predstavili spevák p. Hudec so svojou dcérou, hudobné zoskupenie Rodokmeň z Bratislavy a všetci účastníci spomienkového večera, plného vyznaní lásky k ženám zaspievali spoločne obľúbenú pieseň Pavla Koyša  –  Za tú horu za vysokú. Na záver večera sa prítomným so svojím programovým vystúpením predstavil FS Senior Vršatec z Dubnice nad Váhom.

Veríme, že recitátori i účastníci spomienkového večera si z Ladiec odniesli príjemne strávené chvíle a zážitky a radi sa sem opäť vrátia.

Ľudmila Bašová, Považské osvetové stredisko

Foto: POS