Námestíčko pri ZUŠ-ke krášli nová socha – Dievča s kontrabasom

403

V roku 2015 Ing. Jaroslav Martiš vytvoril cyklus drevených sôch s názvom Kvarteto. Vzniklo na základe osobného zážitku z vystúpenia folklórneho súboru Lachovček na vernisáži v Belušských Slatinách. Pôvodne boli vytvorené štyri sochy vysoké 15 cm z lipového dreva (kontrabas, harmonika, husle, cimbal), neskôr variácie týchto sôch zväčšené na približne 60 cm z gaštanového dreva. Jedna zo štvorice sôch – chlapec Duško hrajúci na veľkú basu – sa stala predlohou na sochu Dievčaťa s kontrabasom, ktorá bola osadená pri budove Základnej umeleckej školy vo štvrtok 10. novembra. Socha je vysoká 205 cm a je vybrúsená z dubového dreva. Práce na nej trvali štyri týždne. Osadenie sochy na vydláždenú plochu pred umeleckou školou vykonali pracovníci Podniku technických služieb mesta Púchov.

socha_martis_autor