Mizerné nákupné ceny plynu idú na úkor ceny tepla pre občanov a na úkor hospodárenia mestskej spoločnosti

136

Kto klame a zavádza…?

Občania Púchova sú na internete pravidelne zásobovaní hereckými vystúpeniami p. Michalca. Vždy ide o dobre zrežírované video plné poloprávd a nezmyslov. Posledné tvrdenie ohľadne nákupu plynu dokresľuje úbohú hodnotu odborných vyjadrení tohto pána. Takže stručne a jasne:

Kto rozhodol o nákupe plynu pre r. 2017 a 2018?
Pán Michalec vo svojom videu manipulatívne podsúva názor, že o tom rozhodol primátor Henek, pretože má najväčší vplyv na takéto rozhodnutie a práve u Heneka v kancelárii sa robil výber dodávateľa plynu. Michalec si dal veľký pozor, pre istotu priamo nepovedal, že sa robil NÁKUP plynu. Vsadil na to, že rozdiel v pojmoch VÝBER DODÁVATEĽA a NÁKUP PLYNU si určite občan nevšimne. Čerstvý primátor Henek sa dňa 6. 2. 2015 zúčastnil VÝBERU DODÁVATEĽA na dodávku plynu (viď prezenčná listina). Víťaznou spoločnosťou sa stala spoločnosť SPP Distribúcia s. r. o. Žiadala najmenšiu províziu za dodávku plynu. Takže žiadny NÁKUP sa nekonal, vyberal sa len DODÁVATEĽ plynu, ale to pán Michalec vie, len on rád zahmlieva a podsúva občanom nesprávneho vinníka.

Bol to výhodný alebo nevýhodný nákup plynu?
Michalec zavádza tvrdením, že o výhodnosti resp. nevýhodnosti cien plynu bude možno rozhodnúť až v rokoch 2017 a 2018. Je jasné, že nemá ani pary o tvorbe ceny plynu. Ako „hovorca“ minoritných spoločníkov predkladá vyjadrenia, ktoré by odborník mohol považovať za diletantské. Opakujem preto aj pre p. Michalca! Maximálna cena tepla na rok 2017 sa stanovuje v roku 2016!

Do 31. 9. 2016 musí spoločnosť predložiť návrh ceny na ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví). ÚRSO vo svojej vyhláške platnej do 1. 9. 2016 stanovil spôsob výpočtu maximálnej ceny plynu, ktorá môže byť zahrnutá do ceny tepla.

Rozdiel medzi maximálnou cenou plynu stanovenou pre rok 2017 a nákupnou cenou plynu, ktorú za spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. realizovali v roku 2015 pre rok 2017 jeho konatelia (Ing. Šamánek, Ing. Motúz) je 261 000 € – v neprospech spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK. Pochopil to pán Michalec? Takže, mizerné nákupné ceny plynu idú na úkor ceny tepla pre občanov ako aj na úkor hospodárenia samotnej spoločnosti!!!

Na záver pár slov k roku 2018. Vážený pán Michalec, keby firma realizovala nákup plynu pre rok 2018 až teraz (v roku 2016, a nie v roku 2015) tak ušetríme ďalších 300 000 €.
Vy nedoprajete občanom nižšiu cenu tepla?
Vysvetlia konatelia, prečo museli kupovať plyn na tri roky dopredu?
Prevezmú osobnú zodpovednosť za zlý nákup?

Ing. Viliam Karas,
konateľ spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK