Napriek mimoriadnej situácii sa podarilo zarybniť púchovské revíry podľa plánu

264

Rok 2020 bol najpriaznivejší na vodu za dlhé obdobie. Úhyny rýb spôsobené prehriatím vody, nedostatkom kyslíka alebo jarnými virózami sme nezaznamenali. Boli však zaznamenané otravy rýb na Bielej vode spôsobené ľudskou činnosťou a to v obci Vydrná a Lazy pod Makytou. Po prvej násade kapra K2 začiatkom apríla nám sťažila brigády aj výlov rybníkov prvá vlna epidémie vírusu Covid – 19. Na odchovných rybníkoch prúdy na Lednických Rovniach sme v apríli odlovili 86 ks zubáča 2 ročného a 500 kg kapra K1. Ryby boli vysadené do našich lovných revírov. V máji prebehol na týchto rybníkoch neres kapra.

Aj počas sťaženej situácie sa nám podarilo zohnať a nasadiť plánované násady rýb do našich revírov. Poďakovanie patrí všetkým hospodárom, ako aj ich pomocníkom za celoročnú prácu.

V roku 2020 sme zarybnili naše revíry deviatimi druhmi rýb v rôznych vekových kategóriách nasledovne:

Kapor K1 – 500 kg
Kapor K2 – 3000 kg
Kapor K3 – 9100 kg
Šťuka rýchlená – 11.000 ks
Šťuka 1-ročná – 400 kg
Zubáč rýchlený – 30.000 ks
Zubáč 1-ročný – 3100 ks
Zubáč 2-ročný – 86 ks
Mieň 6 cm – 8000 ks
Jeseter 1-ročný – 1500 ks
Podustva 1-ročná – 30.000 ks
Pstruh potočný rýchlený – 30.000 ks
Pstruh potočný 1-ročný – 75 kg
Pstruh potočný 2 a viacročný – 508 kg
Pstruh dúhový 15 cm – 2000 ks
Pstruh dúhový 15 cm – 2000 ks
Pstruh dúhový 1-ročný – 400 kg,
Pstruh dúhový 2-ročný – 1400 kg
Lipeň 2-ročný – 50kg

Pred záverom roka bol ešte dodaný kapor K2 2000 kg a zubáč 2-ročný 200 kg.

Plašenie a odstrel kormorána
Aj v roku 2020 sme sa snažili o elimináciu rybích predátorov na našich revíroch. Pán Karol Gargulák ako hlavný koordinátor pre plašenie a odstrel kormorána spolu s niektorými poľovníkmi organizoval jednotlivé aj spoločné akcie na ochranu našich revírov od tohto predátora. Spoločne sa im podarilo zastreliť 69 ks za čo im nepochybne patrí naše poďakovanie.

Rastislav Šajdák, hlavný hospodár