Hasiči a poľovníci zorganizovali Deň detí v Ihrišti

92

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktorý vyšiel tento rok tak trošku neprakticky na utorok, sa Dobrovoľný hasičský zbor v Ihrišti v spolupráci s Poľovníckou organizáciou Gýmeš-Bukovina podujal zorganizovať akciu zameranú na detskú populáciu. Premiérovo sme sa zhostili tejto úlohy vzhľadom na skutočnosť, že najmä u tých najmenších môžeme badať značný nedostatok sociálnej interakcie v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie charakteristickej pre posledné roky. Podujatie sa uskutočnilo v nedeľné popoludnie (6. 6.2021) pred kultúrnym domom s využitím lokálneho ihriska, ktoré sa stalo centrom športových disciplín. Na pár hodín sa tak obec premenila na miesto plné života, nefalšovaného smiechu, rozjarených tvárí a nespútaného výskotu našich najmladších občanov.

Prekážková dráha bola zameraná na koordináciu pohybov, obratnosť, pozornosť v kombinácii so štandardnými tréningovými prvkami v podobe bežeckého rebríka, slalomu medzi kužeľmi, preskakovania pneumatík, hopkania vo vreci, či hádzania lôpt alebo streľby z pištole. Podarilo sa nám zakomponovať do programu aj hasičskú tematiku, a to vo forme zjednodušeného útoku s vodou pomocou ručne pumpovanej striekačky dobrovoľníkmi. Spestrením dňa sa stalo triafanie živej ľudskej tváre za maľovanou zábranou s použitím rozmočenej špongie a od fyzicky náročných aktivít si mali možnosť oddýchnuť vo vymedzenom priestore s označením – vyskladaj si svoj obrázok z puzzle. Poľovníci si pripravili pre deťúrence úlohy vedomostného typu, tzv. praktická škola lesnej múdrosti, ktoré sa realizovali na konečnom stanovišti. Jednalo sa najmä o správnu identifikáciu najznámejších drevín prostredníctvom konkrétnych vzoriek konárikov s listami a rozpoznanie voľne žijúcej zveri na základe stôp, simulácie zvukov, či reálnej ukážky parožia.

V priebehu podujatia maloletí účastníci postupne absolvovali zážitkovú jazdu v hasičskom zásahovom vozidle Iveco, ktorú si plne užili za frekventovaného chodu výstražnej zvukovej i svetelnej signalizácie. Dokonca nás svojou účasťou poctila aj primátorka mesta Púchov s plnou náručou chladených maškŕt určených detičkám, aby sa osviežili v tento horúci slnečný deň. Po ukončení súťažne ladenej časti sme prešli k rozdaniu zaslúžených sladkých balíčkov, ktoré si usilovné ratolesti tvrdo vybojovali plnením jednotlivých zadaní. Následne sa všetka pozornosť sústredila k občerstveniu v podobe tradičného guláša z diviny pripraveného poľovníckym združením, ale aj k vychýreným domácim frgálom, či lahodným čokoládovým jednohubkám. Okrem toho sme si mohli pochutnať aj na vlastnoručne opečených špekáčikoch na bezpečne uspôsobenom ohnisku a popritom dotvárali atmosféru dvaja pestrofarební šašovia podporujúci v návštevníkoch veselosť cez viaceré komické počiny, či pohotové komentáre.

Dúfame, že sa nám podarilo vyčariť mnoho úsmevov a radosti na tvárach detí počas nedeľného popoludnia a srdečne si prajeme, aby sme sa stretli pri rovnako obľúbenej akcii opäť o rok.

DHZ Ihrište