Návrh zmeny dopravného značenia na križovatke Kuzmányho a Komenského ulice

318

Jedno z problémových dopravných miest v Púchove je aj križovatka Kuzmányho a Komenského ulice. V minulosti sa na uvedenej križovatke stalo niekoľko dopravných nehôd. Aj posledná vážna dopravná nehoda spred troch týždňov s veľkým šťastím skončila len materiálnymi škodami. Príčina bola skoro vždy rovnaká. Cudzí vodiči jazdiaci v smere od Lachovca vidia horizont a majú dojem, že cesta plynule pokračuje bez križovatky. Pohľad vodiča dobre vidieť na fotografii, ak oproti ešte svieti slnko, vodiči nevidia ani nevýraznú dopravnú značku „daj prednosť v jazde“. Naviac z pravej strany výhľadu na hlavnú cestu bráni ihličnatý strom.

Na podnet poslanca za volebný obvod č.1 Ing. Daniela Laku, odsúhlasila na výjazdovom zasadnutí Dopravná komisia novú dopravnú značku „STOP“ s reflexným podkladom. Schválený návrh pána poslanca určite prispeje k zvýšeniu bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky vrátane chodcov a cyklistov.

SF