Záriecka parta v 21. storočí

105

Pandemická situácia na Slovensku asi najviac obmedzila prejavy v oblasti kultúry a umenia. Inak tomu nebolo ani v našom meste. Aj napriek pozastavení činnosti umeleckých telies v Púchove sa aktivity presunuli z javísk a skúšobní do domácich dielní či fotografických ateliérov. Radi by sme Vám v dobe, kedy sme zahltení množstvom negatívnych informácií priniesli trocha „pozitivity“ v neepidemiologickom slova zmysle.

V letnom rozvoľnení situácie FS Váh stihol v spolupráci s Richardom Benechom pripraviť na vydanie ďalší ročník kalendára HERBARIUM POPULI VAGI 2021, dokumentujúci archaický ľudový odev Rajeckej doliny, kde sa do pozície modelov opäť postavili členovia súboru. Kalendár sa doteraz úspešne predáva a stále je k dispozícií na e-shope, ktorého odkaz nájdete na konci článku.

Pred niekoľkými týždňami FS Váh súbor dostal veľmi vzácnu ponuku na spoluprácu pri projekte „Party v 21. storočí“. Jedná sa o projekt, ktorého cieľom je pomocou moderného umenia prezentovať a spájať kultúru, tradičné hodnoty a históriu Slovákov a atraktívnym spracovaním ich priblížiť aj súčasnej generácii. Výsledkom sú originálne obrazy, ktoré unikátnym spôsobom spájajú fotografiu, facepainting a umeleckú maľbu.

Finálnemu foteniu obrazu a maľbe predchádzal terénny výskum party a odevu z prelomu 19. a 20. storočia spolu s ornamentikou a farebnosťou vyznačujúcu sa pre toto obdobie. Potrebné podklady ako aj kompletizáciu party a odevu zostavil za FS Váh Adam Staňo. Projekt dokumentuje nielen partu ale aj úpravu vlasov, na ktorú sa parta zakladá a aj celkový autentický výzor odevu. Parta v Púchovskej doline, do ktorej patrí aj obec Záriečie, bola súčasťou obradového odevu nevesty (svadobného kroja). Bývala dokonca aj súčasťou reprezentatívneho odevu pri slávnostiach, napr. Národopisná výstava českoslovanská v Prahe 1895. Parta mala 2 hlavné časti a to spodnú okrúhlu, ktorá zakrývala takmer celú lebečnú časť hlavy so stuhami a vrchnú, tvorenú zo zdobeného oblúka z menších slučiek – hviezdicovitých kokárd z naskladaných stužiek. Neskôr partu nahradil dnes viac známy veniec so závojom – šlajer.

Nakoľko parta v Púchovskej doline zanikla na konci 19. storočia, bolo potrebné tomu prispôsobiť aj odev a jednotlivé odevné súčiastky skombinovať tak, ako to na danú dobu vyžadovala etiketa a estetika ľudového odevu. V spolupráci s Katarínou Kožúrikovou zo Záriečia sa podarilo skompletizovať spomínaný vzácny starosvetský odev a úspešne nastrojiť mladuchu v ateliéri v Bratislave. Súčasťou takéhoto typu obradového odevu bolo aj prosceradlo (plachta prehodená poza chrbát a ruky), vetvička rozmarínu v dekolte, kapesňík (látková vreckovka s čipkou) a Tranoscius zabalený v kašmírovom či šáfolovom ručníku. Dokonca sme dbali aj na detaily zo starých písomných záznamov zahŕňajúce viacnásobné vrstvy odevu kvôli úprave siluety nositeľky či upevnenie kľučiek (vlniek vlasov pri uchu) bravčovou masťou, keď moderné kozmetické prostriedky nepomáhali. Katke Kožúrikovej za spoluprácu ďakujeme a veríme, že výsledok prispeje k úctivej prezentácií mesta, súboru aj regiónu. Za zapožičanie vzácnych zárieckých kadrlí (archaická forma rukávcov) ďakujeme neziskovej organizácií Dolina.

Žiaľ vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii dnes nedokážeme odhadnúť kedy a kde nastane slávnostné odhalenie finálnej podoby obrazu zárieckej party s facepaintingom a ornamentálnou maľbou v pozadí. Do úvahy prichádzajú miestne výstavy na Slovensku, ale aj zahraničné vernisáže v Amerike či Ázii.

Party môžu mať aj v dnešnej dobe široké využitie ako napríklad súčasť programov ľudovo-umelecký telies, pri rekonštrukcii svadobného obradu či ako súčasť autorských programov. Zároveň je vhodné túto najslávnostnejšiu variantu ľudového odevu s partou začleniť do krojových sprievodov, či ako element pozdvihujúci slávnostné príležitosti. Podobný trend sme v našom súbore už nastavili pri účasti na výstavách spojených s prezentáciou ľudového odevu, tradičnej ľudovej kultúry a jej prvkov nášho regiónu a Slovenska na festivaloch a výstavách s nadnárodným významom. Do budúcna však máme vo FS Váh ambíciu vytvoriť rekonštrukcie starosvetského odevu Púchovskej doliny s viacerými partami pre celý súbor, ktoré by mohli byť využívané najmä na mestské slávnosti a ostatné vyššie spomenuté udalosti.

V prípade, že by ste vo svojich domovoch našli staré aj poškodené krojové súčiastky, látky, stuhy či ľudovoumelecké predmety radi im v súbore vdýchneme nový život. Mohli by nám slúžiť napríklad ako rekvizity k scénickým programom či k nadchádzajúcemu 50.výročiu súboru. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať na našom FB, Instagrame či kontaktoch na našom webe.

Adam Staňo, Martin Rosina, FS Váh