Prijímacie talentové skúšky na ZUŠ Púchov

110

Základná umelecká škola Púchov vyhlasuje PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY pre školský rok 2021/2022 v odboroch: hudobný, výtvarný a tanečný.

Prijímacie skúšky sa budú konať v jednotlivých dňoch nasledovne:

ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ

Hudobný odbor:

1. jún 2021 o 13:00 – 17:00 hod.

– elokované pracovisko Beluša

(hra na klavír, akordeón a gitaru)

– elokované pracovisko Záriečie (spev, hra na klavír, husle, zobcovú flautu, priečnu flautu, klarinet, saxofón, trúbku, pozaunu, lesný roh a tubu)

2. jún 2021 o 13:00 – 17:00 hod.

– elokované pracovisko Lednické Rovne

(spev, hra na klavír, akordeón, husle, violončelo, zobcovú a priečnu flautu, klarinet, saxofón, trúbku, pozaunu, lesný roh a tubu)

Výtvarný odbor:

1. jún 2021 o 13:00 – 17:00 hod.

– elokované pracovisko Beluša

– elokované pracovisko Záriečie

2. jún 2021 o 13:00 – 17:00 hod.

– elokované pracovisko Lednické Rovne

PÚCHOV

Hudobný odbor

2. jún 2021 o 13:00 – 17:00 hod.   

– hra na klavír, gitaru, akordeón

3. jún 2021 o 13:00 – 17:00 hod.   

– spev, hra na husle, violončelo, kontrabas, zobcovú flautu, priečnu flautu, klarinet, saxofón, trúbku, pozaunu, lesný roh a tubu

Výtvarný odbor:

2. jún 2021 o 13:00 – 17:00 hod., skúšky prebehnú v priestoroch Župného domu – podkrovie

Tanečný odbor: 2. jún 2021 o 13:00 – 17:00 hod., skúšky prebehnú v tanečnej sále ZUŠ Púchov – hlavná budova – suterén

Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihlasovať už teraz prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl iZUŠ

Upozornenie: tým, že uchádzač odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ sa nestáva automaticky žiakom školy. Žiakom školy sa stane po prijatí na štúdium na základe úspešných prijímacích talentových skúšok a vydaní Rozhodnutia o prijatí na štúdium.

Hodnotiace kritériá

Hudobný odbor:

– intonačné a sluchové predpoklady dieťaťa
– rytmus
– hudobnú pamäť
– zručnosti v oblasti vokálnych činností – spev detských ľudových piesní (dve piesne – vlastný výber)

Komisia ďalej posudzuje pohotovosť dieťaťa v reagovaní, ako aj sociálno-psychologickú pripravenosť dieťaťa.

Výtvarný odbor:

Vzhľadom na situáciu je potrebné priniesť zo sebou na posúdenie 10 doma vytvorených aktuálnych prác (môžu byť použité rôzne techniky).

Tanečný odbor:

U dieťaťa hodnotíme sociálno–psychologickú pripravenosť, rytmus, koordináciu a rozsah pohybu, pozornosť a pamäť.

Vstup do priestorov školy bude riadený podľa aktuálne platných hygienických pravidiel.

ZUŠ Púchov, foto: Slavomír Flimmel